Het gaat goed in Lisse… ? | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Arie Bombarie

Het gaat goed in Lisse… ?

Afgaande op het gemeentelijke persbericht van vorige week staat Lisse in financieel opzicht weer stevig op de benen. De begroting laat een mooie plus zien. Ook het vooruitzicht op de komende jaren is goed.

De begroting is gedegen, solide en structureel in evenwicht. Het beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook vallen de inkomsten vanuit het Rijk mee. Evert Jan Nieuwenhuis: "We staan er gewoon goed voor. Na jaren van bezuinigen, laat 2016 weer een evenwicht zien en vanaf 2017 staan de lichten weer op groen. Financieel is Lisse op orde. Kortom, we zijn op de goede weg; nu volhouden."

Een bekend gezegde luidt in dit verband: "M'n jongen, wat wil je nog meer…" En eerlijk gezegd kan ik niet zo snel wat wensen oplepelen. Mocht u die wel hebben, dan is het wijs om dat aan de plaatselijke politici te melden die de begroting nog moeten behandelen en niet de kans te lopen om net als het kabinet kort na het indienen van de miljoenennota al onderuit te gaan omdat diverse lasten hoger uitpakken dan zoals gezegd. Dat werden dus tegenvallers. Dus de dag niet prijzen voordat het avond is lijkt wel zo wijs.

Nuon

In genoemd persbericht is overigens niets te lezen over de Nuon-miljoenen die ook richting gemeentelijke penningmeester gaan en beslist tot het verstevigen van de positie leiden. Het resterende Nuon-geld was er om rente-inkomsten te hebben. Nu mag dat niet meer, dus is Nuon geld feitelijk vrij ter beschikking. Het college heeft besloten deze gelden niet zomaar uit te geven, maar te gebruiken ter versteviging van de financiële positie zoals het wegnemen van risico's in de verschillende reserves en het op peil brengen van de weerstandsreserve. Dus: ja, daar is het voor gebruikt. Door de Nuon-gelden veilig te stellen dragen ze bij aan een solide begroting zoals die nu voor ligt.

En ook niets over het feit dat per 2018 de bijdrage van vele tonnen per jaar van de bloemententoonstelling Keukenhof op de tocht staat, zoals blijkt uit de door het CDA schriftelijk gestelde vragen.

Middenstand

Waarover ook niets in het persbericht staat is de zorg voor de plaatselijke middenstand. Wel dat het college wil investeren in de regionale economische agenda. Twee ton. Een impuls voor het Flower Science Center en toeristische trekkers als de Keukenhof. Ook voor het hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dus aandacht voor wat zich op economisch gebied in de regio afspeelt of gaat afspelen, maar niets over bijvoorbeeld de detailhandelsvisie die in mei werd gepresenteerd. Uiteraard wil de gemeente dat wordt bereikt dat het regionaal sterk economisch ondernemersklimaat en een aantrekkelijk winkelverblijf in Lisse behouden blijft. Intussen sluit echter de ene na de andere winkel. Er zijn gelukkig ook ondernemers die zich in Lisse willen vestigen, maar het aantal kale etalageramen en lege winkels is nog altijd groot. Me dunkt dat dit ook een belangrijke plaats op de economische agenda in de begroting moet hebben om er voor te zorgen dat Lisse inderdaad tot in lengte van jaren regionaal in de vaart der volkeren een belangrijke rol speelt. Dat de ondernemers/verhuurders daar ook een belangrijke rol bij spelen moge duidelijk zijn!

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>