Begroting Lisse gematigd ontvangen | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay
Politiek

Begroting Lisse gematigd ontvangen

COLLEGE • De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag met enige scepsis de nieuwe begroting globaal besproken in een gezamenlijke commissievergadering. Wat de minderheid (oppositie) van die raad betreft tenminste. De werkelijke besprekingen en het besluit over die begroting vinden op 8 november plaats tijdens de raadsvergadering. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de coalitie zegt: "Bekijk het maar, want we zijn als het op beslissen aan komt in de meerderheid." Doch zeg nooit 'nooit'.

Door Arie in 't Veld

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse constateerde dat de begroting relatief kort en de financiële positie van Lisse gezond is. Ook zag hij dat landelijk de gemeenten door bezuinigingen van de Rijksoverheid onder druk worden gezet, maar dat Lisse dit goed oplost.

Jacqueline van Doorn van D66 gaf aan dat er een duidelijke vertaling van het coalitieakkoord op tafel lag met een sluitende meerjarenbegroting.

Wim Slootbeek (VVD) zei evenwel dat er veel voornemens, plannen en onderzoeken zijn, maar weinig concreets en veel onzekerheden. "Zo wil je de boeken niet in. Waarom bent u niet duidelijker in wat u wilt?" Wethouder Kees van der Zwet antwoordde hem dat is aangegeven dat 2019 een overgangsjaar is. "En we gaan geen uitvoeringsgelden reserveren zonder dat er concrete plannen met de raad besproken zijn."

Frank Mélotte van het CDA zei blij te zijn met het gezonde financiële verhaal, maar hij had nog wel wat zorgen over het feit dat er ambities moeten worden verschoven. Verder pleitte Mélotte voor het met voortvarendheid oppakken van onder andere de Beukenhof en Ter Specke.

Van der Zwet antwoordde daarop dat waarschijnlijk in december de gemeenteraad over de sporthal nader geïnformeerd zal worden. "En we hopen in de eerste helft van volgend jaar met voorstellen te komen. Wat betreft De Beukenhof zullen we moeten kijken hoe we het toekomstige gebruik zien. Er komen gesprekken met de bewoners en gebruikers om te horen hoe zij over de levensduur van de activiteiten denken. Dus ook denken aan de ouderen in de toekomst. Bijvoorbeeld niet meer klaverjassen, maar andere activiteiten."

Guus Mesman van de PvdA zei bij het aantreden van het college al geconstateerd te hebben het dat coalitieprogramma beleidsarm is en de begroting daarvan een weerspiegeling is. "Veel voornemens, maar er is weinig te lezen over hoe men dat gaat aanpakken. Ik snap dat dit tijd nodig heeft, maar er zijn ongetwijfeld voor 2019 een paar speerpunten te noemen. Er staat in deze begroting zo weinig informatie dat je wel voor moet zijn." Van der Zwet zei dat waar mogelijk er plannen zijn genoemd, maar in de loop van de tijd kunnen ambities worden gewijzigd, mede om wat de kosten en baten van de planuitvoering zijn. "Bouwen voor jongeren willen we bijvoorbeeld graag, maar dan bouw je slechts één keer. Want daarna worden de woningen tegen marktprijzen verkocht."

Mesman vroeg nogmaals naar speerpunten en wethouder Jolanda Langeveld zei daarover dat het college in 2019 niet gaat zitten niksen. "Maar het budget maakt de dienst uit wat betreft het oppakken van speerpunten."

Wethouder Jeanet van der Laan merkte hierover op dat het college echt veel wil doen in 2019. "Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, waarover de raad in december uitgebreid wordt geïnformeerd. Maar er moeten keuzes gemaakt worden in de thema's. Zoals het energiegebruik. Wij willen in 2020-2021 een warmtevisie brengen waarvoor in het komende jaar samen met de inwoners de basis wordt gelegd."

Vincent Scheurwater van de fractie SGP/CU ten slotte zei te vrezen dat de uitvoering van de plannen onder druk komt te staan ten koste van de begroting. Van der Zwet snapte waar hij op doelde omdat er nog veel te doen valt. "Maar we maken eerst plannen en dan pas gaan we de uitvoering oppakken en het is dus niet juist om alvast geld te markeren voor plannen die nog niet duidelijk zijn." Op 8 november neemt de gemeenteraad een beslissing over de begroting voor 2019.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>