Bewoners De Madelief protesteren tegen hoogbouw Heereweg | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Links De Madelief, rechts het deel waar wellicht hoogbouw komt die hoger is dan het gebouw van De Madelief.
Links De Madelief, rechts het deel waar wellicht hoogbouw komt die hoger is dan het gebouw van De Madelief. (Foto: A. in 't Veld)

Bewoners De Madelief protesteren tegen hoogbouw Heereweg

LISSE • De vereniging van eigenaren van appartementengebouw De Madelief heeft bezwaar tegen de plannen om op de hoek van de Heereweg/Kanaalstraat een appartementencomplex te bouwen.

Door Arie in 't Veld

Door Gotthard Vastgoed BV is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend met op de plint (begane grond) commerciéle ruimte en daarboven in totaal 27 appartementen. Procedureel heeft een en ander nog wat voeten in de aarde, want het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Wanneer het college wil afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanvraag, vraagt het college de raad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Vervolgens zal deze ter inzage worden gelegd, inclusief de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken. Als alle stukken compleet zijn, volgt de bekendmaking in de krant en liggen de stukken gedurende 6 weken ter inzage. Eenieder kan dan zienswijzen indienen. De verwachting is dat begin 2019 de raad gevraagd wordt om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Eén zienswijze is dus al binnen in de vorm van een brief van de vereniging van eigenaren (VvE) van De Madelief. Daaruit blijkt onder andere dat het bouwplan de hoogte van De Madelief aanzienlijk overstijgt. Uit de berekeningen blijkt namelijk dat de nokhoogte van de nieuwbouw uitkomt op 16,45 meter, terwijl De Madelief aan de Heerewegzijde 13,53 meter hoog is. "Bij realisatie van het plan raken de bewoners van de appartementen aan de Heerewegzijde hun uitzicht geheel kwijt. Daarnaast krijgen alle appartementen te maken met verminderde licht- en zoninval. Mede hierdoor zal de verkoopwaarde van de appartementen flink dalen," aldus de VvE die aankondigt bezwaar tegen het bouwplan te zullen aantekenen. De vereniging vraagt het gemeentebestuur ook te bewerkstelligen dat de maximale hoogte van het nieuwe complex niet hoger wordt dan de huidige acht meter.

Op dit moment heeft het gemeentebestuur nog geen reactie op zowel het plan als de brief van de VvE. In de verdere procedure wordt de raad uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het plan. Op dit moment vindt de ambtelijke controle plaats of de aanvraag volledig is. Zo niet, dan kan de aanvrager de ontbrekende stukken nog aanleveren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>