Seniorenraad had opnieuw een druk jaar | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl

Seniorenraad had opnieuw een druk jaar

ADVIES • De Seniorenraad Lisse heeft een jaar vol activiteiten achter de rug. Dat blijkt uit het jaarverslag. Er waren in 2018 ook de nodige bestuursmutaties. Zo heeft voorzitter Berna van Amersfoort om gezondheidsredenen haar vele werk voor de raad moeten beëindigen.

Door Arie in 't Veld

In januari werd tijdens een door de gemeente Lisse aangeboden receptie in het gemeentehuis, door de leden van de Seniorenraad en naaste familie en vrienden, afscheid van haar genomen. Oud-wethouder Adri de Roon heeft haar toen, als blijk van waardering voor het vele werk dat zij gedaan heeft, de zilveren waarderingsspeld opgespeld. Ook Isaak in 't Veld is gestopt als lid, per 1 januari 2018. Ada Marseille heeft zijn plaats als afgevaardigde van de POCB overgenomen. Vervolgens heeft Theo Meijer per 3 september eveneens afscheid genomen. Secretaris Hans Hoogkamer hanteerde dit jaar zolang de voorzittershamer. Na het afscheid van Berna van Amersfoort is de Seniorenraad op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Die is gevonden in Henk Michel. Hij functioneert vanaf 1 januari 2019 en is als ongebonden lid benoemd door het college van B en W.

Op 12 maart heeft de Seniorenraad tijdens het halfjaarlijks overleg alvast informeel afscheid genomen van wethouder Adri de Roon en hem bedankt voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Zijn opvolger Jolanda Langeveld heeft op 22 oktober de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de Adviesraad Sociaal Domein ( ASD). Vorig jaar heeft de Seniorenraad onder andere bijgedragen aan het verbeteren van de toegangsdeur die nu prima te openen is voor bezoekers in een scootmobiel. Ook zal de raad kijken of de gemeentepagina een betere uitstraling kan krijgen voor seniorlezers.

Daarnaast zijn op de Laan van Rijckevorsel losliggende tegels weer vastgelegd om ongelukken te voorkomen. Uitgestalde waren van winkeliers op de stoep die soms een veilige doortocht voor kinderwagens, rollators en invalidenwagens onmogelijk maken, zijn de raad een doorn in het oog. De raad ziet dan dat die mensen gedwongen worden om van de rijbaan gebruik te maken om hun weg te kunnen vervolgen.

Verder spreekt de Seniorenraad er schande van dat PostNL veel brievenbussen heeft verwijderd uit Lisse, waardoor senioren verder moeten lopen. Blij is de raad met de manier waarop Stichting de Paraplu de belangen voor vele groepen (zoals de biljarters en seniorenkoor Zanglust) behartigt ten aanzien van de toekomst van Dienstencentrum de Beukenhof. Waar mogelijk heeft de raad zich sterk gemaakt voor de bouw van levensloopbestendige seniorenwoningen, waaraan dringend behoefte is.

De Wmo-info kwam vanuit de Wmo-adviesraad, via de vertegenwoordigers van de Seniorenraad daarin. Met de huidige vertegenwoordiging van de Seniorenraad in de Wmo-adviesraad denkt en adviseert de raad actief mee over de vele beleidsnota's, uitvoeringsregels en samenwerking in de Bollenstreek.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>