Aanvraagproces voor gemeentelijke onderscheiding wordt duidelijker en sneller | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd. Om dit extra te onderstrepen, zijn er gemeentelijke onderscheidingen.
Inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd. Om dit extra te onderstrepen, zijn er gemeentelijke onderscheidingen. (Foto: pixabay)

Aanvraagproces voor gemeentelijke onderscheiding wordt duidelijker en sneller

LISSE • Er komt een nieuwe regeling voor het uitspreken van de waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers door de gemeente. Sinds 2016 kent de gemeente Lisse een regeling Gemeentelijke Onderscheidingen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor de Lissese gemeenschap. Door waardering voor hun inzet te tonen, wordt vrijwilligerswerk extra onder de aandacht gebracht en gestimuleerd.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jolanda Langeveld zegt hierover dat de gemeente met deze regeling burgers, en specifiek jeugdigen, wil stimuleren actief deel te nemen aan de Lissese samenleving. "Daarom zetten we vrijwilligers en mantelzorgers die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor die samenleving in het zonnetje. De regeling omvat de volgende onderscheidingen: jaarlijkse vrijwilligersprijzen zoals die bij de Nieuwjaarsbijeenkomst worden uitgereikt, namelijk groep, individueel en jeugd, waarderingsspelden voor vrijwilligers en mantelzorgers (gedurende het jaar), het mantelzorgcompliment, speld voor raadsleden en sportkampioenen."
De Adviescommissie Onderscheidingen Lisse, die adviseert over de vrijwilligersprijzen en waarderingsspelden, had om een evaluatie van de regeling gevraagd om veel voorkomende knelpunten te kunnen oplossen. Knelpunten zijn onder andere het gebrek aan animo om inwoners te nomineren voor de vrijwilligersprijzen, het omslachtige en lange proces om een waarderingsspeld aan te vragen, onduidelijkheid over aan welke criteria iemand moet voldoen om voor een prijs in aanmerking te komen en voordrachtformulieren waaruit de motivatie van voordragers onvoldoende duidelijk wordt.
De evaluatie heeft plaatsgevonden met betrokken partijen. Daarbij is ook gekeken naar vormen van waardering binnen Lisse die niet zijn opgenomen in de regeling, zoals de erepenning. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe regeling zijn: meer aandacht voor pr, een eenvoudiger en sneller proces voor het aanvragen van de waarderingsspelden en meer duidelijkheid voor inwoners over wanneer iemand in aanmerking komt voor een waardering. De wijzigingen lossen de knelpunten in de huidige regeling op.

Erepenning
Langeveld: "Uit het voordrachtformulier moet duidelijk worden waaruit de vrijwillige inzet bestaat, wat de duur en intensiteit hiervan zijn en waarom de persoon of groep wordt voorgedragen. Uit de huidige formulieren komt dit onvoldoende naar voren. Daardoor is het voor de adviescommissie lastig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een vorm van waardering. En voor de aanvrager betekent dit dat hij soms meerdere keren door verschillende personen benaderd wordt voor meer informatie. In het kader van de waarderingsregeling is overigens de erepenning voor het laatst uitgereikt in 1998. Er zijn voor de erepenning geen duidelijke criteria opgesteld. Wel is vastgelegd dat de erepenning alleen bij hoge uitzondering wordt verstrekt. Daarmee is er een overlap met de Koninklijke Onderscheidingen waar ook zware criteria voor gelden."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>