Inzet politie loopt nog geen gevaar | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl

Inzet politie loopt nog geen gevaar

De inzet van het politieapparaat in de streek en dus ook in Lisse staat weliswaar onder druk door onder andere ziekteverzuim, maar noopt nog niet tot zware maatregelen. Dat is op te maken uit de antwoorden van het college van B en W op vragen van de VVD.

Door Arie in 't Veld

Uit de antwoorden blijkt onder andere dat voor Team Bollenstreek-Noord de formatie 62 fte betreft en de bezetting is 58 fte. Het ziekteverzuim van Team Bollenstreek-Noord is van ruim 13 procent gedaald naar 5 procent.
Voor het Team Noordwijk–Teylingen betreft de formatie 73 fte en is de bezetting 61 fte. Het ziekteverzuim is 2.6 procent. In verband met de transitie van drie naar twee teams is het gezien de reorganisatieregels op dit moment niet toegestaan om ontstane vacatures op te vullen. Dit in verband met de samenvoeging en rechtsposities van personeel dat in het reorganisatiegebied zit. Het aanvullen van de teams betreft voornamelijk het team Noordwijk-Teylingen. Na de samenvoeging zal een aantal vacatures worden opengesteld. Zo zullen in HLT-verband extra wijkagenten worden aangesteld. De termijn van plaatsing hangt samen met het afronden van de transitie, aangezien dan inzicht in het huidige personeelsbestand op de twee verschillende teams is verkregen.
Daarnaast wordt binnen de gehele Nationale Politie extra personeel opgeleid. De verwachting is dat de toename van volwaardig opgeleid personeel in 2021 zichtbaar wordt in de eenheid. Indien onderbezetting in dienstverbanden dreigt, wordt dit opgevangen door de andere teams. Dit betreft dan zowel binnen de Bollenstreek onderling, alsmede door de Leidse teams. Op de zogenaamde spoedmeldingen wordt te allen tijde ingezet.

Geen dierenpolitie meer
Binnen HLT is ervoor gekozen om niet langer door te gaan met de dierenpolitie en deze fte in de noodhulp in te zetten. "Bij het Team Bollenstreek-Noord wordt de personele krapte het meest gevoeld bij de afdeling Intake & Service. Doordat de mogelijkheden tot het doen van melding en het doen van aangifte op andere wijze mogelijk is gemaakt, komen minder mensen naar het bureau dan voorheen."
Verder is in overleg met de burgemeester de avondopenstelling in Lisse per 1 januari komen te vervallen. "De voornaamste reden is dat er nauwelijks bezoekers zijn, dan is het niet nodig om voor de avondopenstelling capaciteit vrij te maken. Tevens is er in overleg met het bestuur gekeken waar de inzet van politiecapaciteit beperkt kan worden. Met name op het gebied van evenementen en overlast bij horeca is nog winst te behalen. Hier wordt tijdens het veiligheidsoverleg tussen de burgemeester en de teamchef regelmatig over gesproken."
De vragen van de Lisser VVD-fractie over de druk op de politie kwamen nadat teamchef Woppenkamp van het Team Noordwijk-Teylingen de noodklok had geluid. Het leverde bezorgdheid op omtrent de veiligheid en politie-inzet in de Duin- en Bollenstreek.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>