Logo lissernieuws.nl
De Pauluskerk is een van de kerken in Lisse die over enige tijd niet meer als kerk dienst zal doen. De Protestantse Gemeente Lisse in wording beschikt ook nog over de Klisterkerk en de Grote Kerk.
De Pauluskerk is een van de kerken in Lisse die over enige tijd niet meer als kerk dienst zal doen. De Protestantse Gemeente Lisse in wording beschikt ook nog over de Klisterkerk en de Grote Kerk. (Foto: pr)

College ziet voorlopig niets in kerkenvisie

Hoewel het opstellen van een kerkenvisie kan leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere herbestemming van een kerkgebouw naar een andere (maatschappelijke) functie, zoals woningen, galerie of dorpshuis, heeft het college van B en W aangegeven hier voorlopig geen energie in te steken.

In de beantwoording van vragen die de CDA-fractie stelde, geeft het college aan dat een kerkenvisie in 2019 al werd gezien als een zogeheten quick win, maar dat op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad destijds prioriteit is gegeven aan het participatieproject Tiny Houses. "De kerken zijn niet in eigendom van de gemeente en er is op dit moment geen sprake van verpaupering. Dus wat is de urgentie om een proactieve rol hierin op te nemen als overheid? De eigenaar is primair verantwoordelijk. Uiteraard staan wij zeker open om met de kerkbesturen mee te denken en samen te werken, als hier behoefte aan is. Hierin helpt een proactieve houding van de kerkbesturen zelf", zo stellen burgemeester en wethouders.
Het college is van mening dat kerken in het straatbeeld horen van Nederland, maar 'dat wil niet zeggen dat we per definitie ieder kerkgebouw willen behouden. Dat kan per situatie verschillen'.

Meer berichten