Logo lissernieuws.nl
Foto: pr

Gezonde Taal thema in Week van Lezen en Schrijven

Gezonde Taal, dat is het thema van de Week van Leven & Schrijven die dit jaar duurt van maandag 7 tot en met zondag 13 september. Voor de Bibliotheek Bollenstreek is dat aanleiding om extra aandacht te schenken aan laaggeletterdheid in onze regio.

In alle vestigingen worden boeken over dit thema extra in het zonnetje gezet. Speciaal voor laaggeletterden en hun taalcoaches is bovendien een serie boekjes over taal en gezondheid opgenomen in de collectie.

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden vaak een slechtere gezondheid hebben dan mensen die wél moeiteloos lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden van de juiste informatie, ze kunnen zich minder goed voorbereiden op een gesprek met de huisarts en vinden het lezen van bijsluiters lastig.

In de regio Bollenstreek wonen naar schatting ruim tienduizend mensen voor wie moeiteloos lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is. Ongeveer de helft van hen komt uit het buitenland, de andere helft is hier geboren en getogen. Het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek ondersteunt laaggeletterden bij het verkrijgen van een grotere zelfstandigheid. Taalcoaches spelen daarbij een belangrijke rol. Meer info op: www.biblitheekbollenstreek.nl. Nieuwe taalcoaches zijn altijd welkom.

Meer berichten