Logo lissernieuws.nl
Afgelopen week zijn bijna 9000 coronatesten afgenomen in de teststraten van Hollands Midden.
Afgelopen week zijn bijna 9000 coronatesten afgenomen in de teststraten van Hollands Midden. (Foto: pixabay)

Coronabesmettingen lopen snel op in Hollands Midden

In de week van 14 september zijn er 8992 coronatesten afgenomen in de teststraten. Niet iedereen kon in de eigen regio getest worden, er zijn daarom ook testen afgenomen in teststraten van buurregio’s. In de teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- & verzorgingshuizen samen zijn in totaal 639 personen uit Hollands Midden (7,1%) positief getest op corona.

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op in de regio Hollands Midden. De meeste besmettingen vinden we momenteel bij jongeren tussen 12 en 24 jaar. Het gaat dan vooral om besmettingen onder studenten. De tweede groep waarin het percentage het hardste stijgt zijn mensen in de leeftijd 55 jaar en ouder. Dit baart de GGD grote zorgen. Want het is juist deze groep die meer kwetsbaar is voor corona.

Clusters
Voorheen communiceerde de GGD over het aantal clusters in de regio. Dit doet de GGD sinds deze week niet meer actief. De reden hiervoor is dat de term cluster bij deze aantallen weinig zegt over het risico op besmetting. Een cluster bestaat uit drie of meer besmettingen verbonden in tijd en/of plaats. Het aantal van drie zegt weinig, en komt relatief vaak voor gezien het grote aantal besmettingen in de regio. Met deze aantallen moeten alle inwoners van Hollands Midden ervan uitgaan dat het virus in de buurt is en zich aan de coronamaatregelen houden.

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek
Omdat het aantal besmettingen snel oploopt, betekent dit ook meer bron- en contactonderzoeken. Door het grote aantal nieuwe positieve besmettingen (soms wel meer dan 150 per dag), lukt het niet langer alle contacten van positief geteste personen te bellen. Daarom is de GGD Hollands Midden overgestapt naar risicogestuurd bron- en contactonderzoek.
De GGD vraagt de mensen bij wie dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Om hen daarbij te helpen, ontvangen zij een informatiepakket. Wordt ingeschat dat deze werkwijze een extra risico oplevert met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de bron- en contactonderzoeker de contacten. Een risico kan bijvoorbeeld zijn: de besmette persoon is een medewerker of bewoner van een zorginstelling of kinderdagverblijf.
De belangrijkste aanpassing in het bron- en contactonderzoek is dat de GGD meer verantwoordelijkheid en medewerking vraagt van de besmette persoon. Zo komt er tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op bronnen van besmetting en de risicovolle situaties.

Zorg- en onderwijspersoneel test met voorrang
Vanaf maandag 21 september kan zorg- en onderwijspersoneel met voorrang getest worden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er toestemming zijn van de werkgever. Alle zorginstellingen en scholen in Hollands Midden zijn benaderd over de nieuwe werkwijze. Op de website www.ggdhm.nl is te lezen hoe het nieuwe voorrangsbeleid werkt.

Deze week werd bekend dat op het Fioretti College in Hillegom in huis blauw (mavo onderbouw) een corona-uitbraak is. Vijf leerlingen en vijf docenten zijn besmet. De besmettingen zijn terug te leiden naar enkele klassen. De klassen van de mavo onderbouw krijgen daarom nu weer online les. De leerlingen van andere klassen van het Fioretti College zijn wel gewoon op school aanwezig. Wel is er de dringende oproep bij klachten thuis te blijven.

Coronacijfers per gemeente
Benieuwd naar de coronacijfers in jouw gemeente? Kijk dan op www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Meer berichten