College Lisse: APV aanpassen om carbidschieten te verbieden
Logo lissernieuws.nl
Bij carbidschieten gebruik je een melkbus. Ook daar is een run op ontstaan.
Bij carbidschieten gebruik je een melkbus. Ook daar is een run op ontstaan. (Foto: Pixabay)

College Lisse: APV aanpassen om carbidschieten te verbieden

Carbidschieten wordt, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, binnenkort verboden in Lisse. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen.

Het college wil voorkomen dat carbidschieten in de plaats komt van vuurwerk, dat dit jaar geheel verboden is. Grootschalig gebruik van carbid kan mede door ondeskundig gebruik een grote gezondheidsschade opleveren.
Op 13 november besloot de landelijke overheid tot een eenmalig vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling 2020-2021. Het besluit werd genomen om extra druk op de toch al zwaar belaste zorg en handhaving te voorkomen.
Carbidschieten is juridisch gezien geen vuurwerk. Het is niet te voorspellen hoe populair het carbidschieten in Lisse kan worden, maar het blijkt dat de verkoop van carbid op nationaal niveau sinds de aankondiging van het vuurwerkverbod aanzienlijk is gestegen. “Met het verbod kunnen we optreden tegen gevaarlijke situaties”, aldus burgemeester Lies Spruit. “Daarnaast geeft het veel hinder voor de omgeving.”
Lisse kent geen grootschalige traditie in het carbidschieten. Er is bijvoorbeeld geen vereniging zoals in andere gemeenten die deze traditie levend houdt. Dat is mede de reden om het verbod in te stellen. Ook Teylingen en Hillegom stellen het verbod in.

Meer berichten