Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay

Nieuwe directeur Bedrijfsvoering voor hoogheemraadschap van Rijnland

Frank Hoevenaars (54) wordt per 1 juni de nieuwe directeur Bedrijfsvoering bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Werken voor organisaties die er ‘echt toe doen in de samenleving’ vormt de rode draad in zijn cv. Hoewel hij niet eerder in de waterwereld werkzaam was, voelt de overstap naar Rijnland dan ook als een heel natuurlijke.

Franks interesse in het primaire proces en nieuwsgierigheid naar wat zich op de werkvloer afspeelt, maakt hem de ideale directeur bedrijfsvoering. Frank: “Rijnland is in alle opzichten een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis. In eerste plaats het zorgen voor droge voeten, zuiveren van afvalwater en het bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarbij vormt de ligging van Rijnland, grotendeels onder de zeespiegel, in combinatie met klimaatverandering en verstedelijking voor voldoende nieuwe uitdagingen. Het goed kunnen schakelen tussen strategievorming en het daadwerkelijk uitvoeren in de operatie vormt de sleutel naar succes. Ik kijk er naar uit om als directeur Bedrijfsvoering het primaire proces optimaal te ondersteunen en daarmee bij te dragen aan het belangrijke werk van Rijnland, zodat de gestelde doelen worden gerealiseerd.”

Achtergrond
De bijna 30 jaar ervaring op het gebied van directievoering, financieel management en (infrastructurele) projecten deed Frank op bij PWC, KPN, AVR-van Gansewinkel en het Havenbedrijf Rotterdam. In zijn huidige functie bij de RET is hij als chief financial officer verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, ICT en strategische programma’s en projecten.

Meer berichten