Logo lissernieuws.nl
<p>Jos&eacute; Kortekaas (links) en Vera Hols starten eind september een rouwgroep.</p>

José Kortekaas (links) en Vera Hols starten eind september een rouwgroep.

(Foto: Ruth Eppink)

‘Rouwen moet ieder zelf, maar het hoeft niet alleen’

Een dierbare verliezen heeft grote impact op je leven. In de periode rond de uitvaart word je vaak geleefd door al het regelwerk. Soms moet er in korte tijd zelfs een kamer of woning leeg. Wat het verlies echt met je doet, besef je vaak pas na weken.

Door Ruth Eppink

“De omgeving verwacht soms dat je na een paar maanden wel opkrabbelt. Terwijl een nabestaande de eerste tijd in de overleefmodus stond, en het gemis nog niet ten volle beseft”, zegt rouwbegeleider Vera Hols. “Pas als het ‘gewone’ leven weer begint, komt er ruimte om te rouwen. Dat moet je zelf doen, maar het hoeft niet alleen.”

Samen met José Kortekaas, o.a. rouwbegeleider in Adamas Inloophuis, heeft Vera verleden jaar een rouwgroep begeleid. “Het is geen rouwtherapie. Wij maken ruimte om stil te staan bij het eigen verlies. Door aandacht te geven aan wat er van binnen speelt, kan de druk minder worden, de pijn verzachten.” legt Vera uit. “Er worden zeker niet alleen zware gesprekken gevoerd, we hebben ook flink gelachen”, vult José aan. “Deelnemers worstelen vaak met tegenstrijdige gevoelens. Met hun naasten willen ze die soms liever niet delen, omdat die zelf veel aan hun hoofd hebben of verdrietig zijn ... Daar komt soms nog een stuk eenzaamheid bij, omdat kennissen hen uit de weg gaan. Er is veel ongemak rond rouw. Mensen weten niet goed wat ze moeten zeggen en ontwijken je dan maar.”

Ongeschreven regel
Het lijkt bijna een ongeschreven regel – of is het onze hoop? - dat rouw na een poosje ‘over’ moet zijn: lang genoeg getreurd, schouders eronder en dóór. “Als dat niet lukt, kan je je onbegrepen voelen. Je praat er dan niet meer over en blijft ermee alleen. Bij een rouwgroep is er juist alle ruimte en aandacht om gevoelens te ventileren bij anderen die ze herkennen en erkennen. Als begeleiders dragen we zorg dat niemand oordeelt. Niets is gek van wat je beleeft. Deelnemers leren ook van elkaar: door te zien hoe iemand er anders mee omgaat en door elkaar te bevestigen of te bevragen.” zegt Vera. “Als je met rouw kunt omgaan, kun je het hele leven aan.” José haakt daarop aan: “Rouw vergt veel van een mens. Tegelijk is het verbazingwekkend hoeveel veerkracht een mens heeft. Tijdens momenten van rouw voel je die niet. Door er in de rouwgroep over te praten, ontdek je je veerkracht weer. In het begin is rouw een rode draad in je leven, waarvan we hopen dat die uiteindelijk roze wordt, doordat de pijn minder scherp en het gemis dragelijker wordt.” Eerdere deelnemers keken uit naar de bijeenkomsten en hebben ze als waardevol ervaren. Wij hopen op deelnemers die zichzelf en elkaar deze steun gunnen!

Aanmelden voor de rouwgroep
De rouwgroep bestaat uit max. 6 personen en komt vanaf 27 september (t/m dec.) 7 keer bijeen op een maandagochtend in Hillegom. Aanmelden of meer info? Mail José (jose@hartvanjade.nl) of Vera (verahols@ziggo.nl).

Meer berichten