Logo lissernieuws.nl
Een landend vliegtuig bij Schiphol.
Een landend vliegtuig bij Schiphol. (Foto: Pixabay)

Werkgroep Vlieglawaai Lisse zoekt versterking

Het is het laatste jaar rustig geweest boven Lisse. Door de coronacrisis verminderde de drukte op Schiphol en leek het vlieglawaai terug naar het geluidsniveau van voor de aanleg van de Kaagbaan, waar Lisse onder ligt. Dus waar maakt de werkgroep zich druk om?

Vlieglawaai Lisse is een werkgroep, die aandacht vraagt voor geluidsoverlast van vliegtuigen boven de gemeente Lisse. Het doel is het terugdringen van vlieglawaai boven het dorp door een eerlijker en rechtvaardiger spreiding van vliegverkeer over de regio rondom Schiphol dan nu het geval is. De werkgroep spant zich in om de Lissese bewonersbelangen te vertegenwoordigen in de lokale en landelijke politiek.

Het is voor Vlieglawaai Lisse belangrijk dat er continuïteit is in de belangenbehartiging. Door verhuizing en werkdrukte is een aantal leden niet meer actief voor de werkgroep. “Daarom zijn we op zoek naar versterking. We doen een dringend oproep aan belangstellenden, die zich willen inzetten voor behoud van de leefbaarheid in Lisse, om onze werkgroep te komen versterken. U kunt zich aanmelden via een mail naar vlieglawaai-lisse@hotmail.com. Graag zijn we bereid om degenen die geïnteresseerd zijn nader te informeren. Daarnaast verzoeken wij iedereen die zich voorheen al eens als belangstellende heeft opgegeven, om zich opnieuw bij ons aan te melden via ons nieuwe mailadres vlieglawaai-lisse@hotmail.com. En bedenk: wie zijn stem niet laat horen, wordt genegeerd door de lokale en landelijke politiek. We hopen op veel reacties!”

Wat is er mis volgens de werkgroep? “Lisse ligt 19 km van Schiphol, vooral dalend vliegverkeer geeft hier veel geluidsoverlast. Lisse krijgt nu al 20% van de Kaagbaan vluchten te verwerken, dat percentage wordt hoger naarmate Schiphol groeit. Van de inmiddels vertrokken demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen mag Schiphol groeien van 500.000 naar 540.000 vluchten. En er zijn plannen voor de aanleg van een tweede Kaagbaan en groei naar 800.00 vluchten. Dat zijn verontrustende berichten voor de leefbaarheid in Lisse: veel meer nachtvluchten en vrachtvluchten. Dat vindt de werkgroep een ontoelaatbare toename van vliegtuigherrie, luchtvervuiling en andere gezondheidsschade. Wij maken ons daar zorgen over, U ook? Mail ons: vlieglawaai-lisse@hotmail.com.”

Meer berichten