Logo lissernieuws.nl
<p>Een iconische bollenschuur wordt getransformeerd tot vier appartementen. Hiertoe tekenden wethouder Jeffrey van Haaster (rechts) en de heer A. van Werkhoven de anterieure overeenkomst.</p>

Een iconische bollenschuur wordt getransformeerd tot vier appartementen. Hiertoe tekenden wethouder Jeffrey van Haaster (rechts) en de heer A. van Werkhoven de anterieure overeenkomst.

(Foto: gemeente Lisse)

Oude bollenschuur Dames & Werkhoven wordt verbouwd tot appartementen

De voormalige bollenschuur ‘Dames & Werkhoven’ aan de Heereweg 423 staat al jaren leeg, maar daar komt binnenkort verandering in. Op 19 oktober tekende wethouder Jeffrey van Haaster de anterieure overeenkomst tussen gemeente Lisse en de heer A.P.Th. van Werkhoven, namens de initiatiefnemende familie. Dit gebeurde op locatie, voor de bollenschuur. Hiermee is de eerste stap gezet naar transformatie van de bollenschuur tot vier appartementen.

In een anterieure overeenkomst staan alle afspraken en voorwaarden over bijvoorbeeld de buitenruimte en aantal parkeerplaatsen. Hiermee worden alle risico’s afgedekt en is helder wie waar verantwoordelijk voor is. Met de afspraken en voorwaarden kan de initiatiefnemer de verdere procedure in gang zetten voor het ombouwen van de bollenschuur tot vier appartementen.

Transformatie
Op de locatie bevindt zich nu een handels- en exportbedrijf met meerdere bedrijfsgebouwen. Een aantal van deze gebouwen is niet meer als zodanig in gebruik en is daar ook niet meer geschikt voor. Hieronder valt ook de historische bollenschuur ‘Dames & Werkhoven’. Het plan is om deze bollenschuur te verbouwen en te gaan gebruiken voor wonen. Na de verbouwing is de bollenschuur geschikt voor vier appartementen.
Ook worden er enkele gebouwen aan de noordzijde gesloopt. De reden hiervoor is dat het een stedenbouwkundige verbetering oplevert. Bovendien kan hiermee een tuin en erf bij de woningen gerealiseerd worden. Het overige deel van het bedrijfsperceel blijft als zodanig in gebruik.

Historisch behoud
Naar het plan wordt positief gekeken. Gemeente Lisse waarborgt graag haar historische en culturele waarde. Met dit plan blijft de voormalige bollenschuur ‘Dames & Werkhoven’ en daarmee historie behouden. Wethouder Ruimtelijke Ordening, Jeffrey van Haaster: “De bollenschuur is een historisch gebouw en gemeentelijk monument. Het is mooi dat we dit soort gebouwen kunnen behouden en tegelijkertijd een nieuwe, nuttige functie kunnen geven.”
Nu de overeenkomst is getekend kan het ontwerpbestemmingsplan worden voorgelegd aan het college van B&W. Daarna zal het ter inzage worden gelegd en aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Meer berichten