Logo lissernieuws.nl
Foto: Shutterstock
COVID-19

Cijfers corona en vaccinaties GGD Hollands Midden

De GGD Hollands Midden meldt dat mensen die naar het buitenland zijn geweest veel vaker besmet zijn met het coronavirus dan mensen die gewoon in Nederland verbleven. “Afgelopen week hebben 1120 mensen die uit het buitenland kwamen zich laten testen bij onze testlocaties. Daarvan is 45,5% positief getest op het coronavirus. Onder niet-reizigers is het percentage 29,4%. Van de mensen die uit Oostenrijk kwamen was 59,5% positief, uit Frankrijk 51,5% en uit Italië 57,1%. Er zijn ook landen waar het percentage positief boven de 60% ligt, maar dan gaat het om kleinere aantallen.”

Zesde vaste vaccinatielocatie
De GGD Hollands Midden heeft gisteren zijn zesde vaste vaccinatielocatie geopend. Met deze locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel vergroten we onze prikcapaciteit. Volgende week starten we met een zevende vaccinatielocatie. Deze komt in het A4-zalencentrum (voorheen Levensstroom) aan de Elisabethhof 5 in Leiderdorp. Actuele informatie over onze locaties is terug te vinden op ggdhm.nl.

Moderna vs. Pfizer/BioNTech voor de booster
45-plussers die op onze vaccinatielocaties komen voor hun boosterprik, vragen steeds vaker om een prik met het Pfizer-vaccin in plaats van Moderna. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de Gezondheidsraad. Daarin staat dat mensen van 45 jaar en ouder bij voorkeur Moderna krijgen als boosterprik. Ga naar rivm.nl voor meer informatie.

Vaccinatieafspraak verzetten nog steeds niet mogelijk
Het is nog steeds niet mogelijk om bestaande vaccinatieafspraken te verzetten. De GGD GHOR Nederland, die de afsprakenlijn beheert, heeft dit vorige week besloten. De reden hiervan is dat een groot deel van de telefoongesprekken, zelfs tot 40%, ging over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Hierdoor kwamen mensen die telefonisch een afspraak willen maken minder snel aan de beurt. Vaak zijn dit ouderen én dus de meest kwetsbaren. Ook ons callcenter maakt of verzet geen afspraken voor een coronavaccinatie.

Cijfers regio Hollands Midden

Vaccineren
Op dit moment heeft 85% van de 12-plussers uit de regio een eerste prik gehad. 84% van de 12-plussers is volledig gevaccineerd. Daarnaast is de boostercampagne in volle gang. Tot en met week 52 hebben ruim 148.261 inwoners van onze regio een boosterprik gehad. Het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden loopt gesmeerd. Van de 1457 aanmeldingen onder niet-mobiele thuiswonenden zijn er inmiddels 1003 afgehandeld. De overige 454 aanmeldingen worden de komende anderhalve week gepland.
Testen
In week 52 hebben de GGD-teststraten 15.536 testen uitgevoerd bij inwoners van onze regio. Dit aantal is ongeveer gelijk aan de voorgaande week. Het percentage positief geteste inwoners in de teststraten is sterk gestegen ten opzichte van de week ervoor, van 23,5% naar 30,5%. Dit is het hoogste percentage tot nu toe.
Geen geregistreerde coronasterfte
In week 52 is bij geen van de overleden inwoners uit Hollands Midden gemeld dat dit door corona kwam, de week ervoor waren 7 inwoners gemeld.

Meer berichten