Logo lissernieuws.nl
Foto: Pixabay

Beheersbaar verlopen jaarwisseling in Hollands Midden

Ondanks enkele grote incidenten is de jaarwisseling in Veiligheidsregio Hollands Midden beheersbaar verlopen. Van de hulpdiensten is veel inzet gevraagd. Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. In een enkel geval was sprake van een ietwat grimmige sfeer bij het optreden van de hulpdiensten.

Ook dit jaar maakten de bijzondere omstandigheden vanwege de coronamaatregelen het verloop van oudjaarsavond vooraf onvoorspelbaar. Voor het tweede jaar op rij was er sprake van een lockdown, een vuurwerkverbod, de sluiting van de horeca en een verbod op evenementen en feesten. De hulpdiensten en gemeenten hebben ook dit jaar intensief met elkaar samengewerkt om een veilige jaarwisseling mogelijk te maken.

Brandweer
Voor Brandweer Hollands Midden was het ondanks het vuurwerkverbod een drukke jaarwisseling. Er zijn tussen 22.00 en 05.00 in totaal 148 meldingen afgehandeld ten opzichte van 121 meldingen vorig jaar en 135 meldingen tijdens de jaarwisseling 2019 – 2020. Dit is een stijging ten opzichte van vorige twee jaar. Hoewel de brandweer in de meeste gevallen is uitgerukt voor kleinere buitenbranden, hebben zich tijdens de nieuwjaarsavond en -nacht enkele grotere incidenten in de regio voorgedaan.
In Katwijk heeft de brandweer een brand aan het dak van een woning geblust. De brandweer had de brand snel onder controle. Kort na middernacht heeft een felle brand een buurthuis in Leiden verwoest. De brandweer heeft opgeschaald naar ‘grote brand’, maar kon niet voorkomen dat het gebouw volledig is afgebrand.
De brandweer is een aantal keren gealarmeerd voor gebouw- en voertuigbranden. In Alpen aan den Rijn is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand nadat een vuurpijl door een raam naar binnen was gekomen. Kort daarna zijn meerdere voertuigen ter plaatse gekomen bij een balkonbrand in een flatwoning. De brand is van het balkon naar binnen geslagen waardoor twee woningen ernstig zijn beschadigd. Voor de bewoners is onderdak geregeld.
Rond 01.00 is in Nieuwerkerk aan den IJssel brand uitgebroken in een hooischuur nabij een paardenstal. Alle paarden hebben de stal veilig kunnen verlaten. De brandweer heeft niet kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar een aangrenzende schuur. Om de brand te bestrijden heeft de brandweer opgeschaald naar ‘grote brand’.
In Leiden zijn tot 04.00 uur extra brandweervoertuigen samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel kleine buitenbranden veilig te blussen en op te ruimen. Deze zogenaamde ‘treintjes´ hebben zo’n 60 meldingen afgehandeld (onderdeel van de in totaal 148 meldingen). Op de meldkamer is extra personeel ingezet gedurende de hele jaarwisseling om het grote aantal meldingen dat altijd op deze dag binnenkomt, te kunnen verwerken.

Politie
De politie in Hollands Midden heeft haar bijdrage geleverd aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Er was nauwe samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De politie heeft, net als de andere hulpdiensten, een drukke nacht achter de rug maar het bleef beheersbaar. Er vonden geen grootschalige openbare orde verstoringen plaats.
De politie moest in actie komen in onder andere Moordrecht vanwege groepen jeugd die met vuurwerk gooiden en vernielingen pleegden.
In Nieuwveen heeft de ME kort opgetreden. Hierna keerde de rust snel terug. Op diverse plekken werd er met vuurwerk of glaswerk gegooid naar hulpverleners.

Geneeskundige hulpverlening
Over het geheel genomen was het tussen 22.00 en 05.00 uur rustiger dan voorgaande jaren bij de drie ziekenhuizen en drie huisartsen posten in de regio. Alleen in het LUMC was het drukker dan normaal met ook ernstiger vuurwerkletsel. Onder andere het aantal jongeren met zwaar letsel valt op nadat zij bijvoorbeeld vuurwerkbommen in de hand hebben gehouden, waardoor handen en ogen zwaar beschadigd zijn. In totaal zijn er zes personen met vuurwerk letsel in behandeling genomen.
De ziekenhuizen Alrijne en Groene Hart hebben net zoals vorig jaar geen slachtoffers voor letsel als gevolg van vuurwerk in behandeling genomen. De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt. Daarbij zijn wel 3 personen na een vechtpartij behandeld en een persoon na een ongeval in het verkeer. Het aantal slachtoffers van dronkenschap dat is de ziekenhuizen is behandeld was in totaal 13.
Op de huisartsenposten in de regio zijn in de nieuwjaarsnacht in totaal 43 personen behandeld voor letsel die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 11 vuurwerkslachtoffers en 3 slachtoffers van een vechtpartij en 12 verkeersslachtoffers. Onder deze personen bevinden zich ook 17 personen die voor dronkenschap in behandeling zijn genomen, onder hen ook een opvallend hoog aantal jongeren van rond de 14 jaar.

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten
De twee omgevingsdiensten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. Door het tijdelijk verbod op de verkoop, het bezit, het vervoer en het afsteken van consumentenvuurwerk was de mogelijkheid tot verkoop van vuurwerk dit jaar beperkt tot fop- en schertsvuurwerk. Door de daarbij afgekondigde lockdown was ook de verkoop van dit type vuurwerk net zoals vorige jaar beperkt tot supermarkten.
De toezichthouders van de omgevingsdiensten hebben in november en december, nog voor de lockdown, de vuurwerkverkooppunten gecontroleerd op de eisen uit het vuurwerkbesluit. Alle verkooppunten voldeden aan de gestelde eisen, er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Lisse
Brandweer: 1 melding voor een kleine buitenbrand. (jaarwisseling 2020-2021 geen meldingen)
Politie: 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2020-2021 totaal 7 incidenten)
Bron: Gemeente Lisse

Meer berichten