Logo lissernieuws.nl
Op de locatie van de Pauluskerk komt een appartementencomplex.
Op de locatie van de Pauluskerk komt een appartementencomplex. (Foto: Google Streetview)
Nieuwbouw

Bewoners Bachstraat uiten zorgen over bouwplannen Pauluskerk

Bewoners van de Bachstaat hebben grote zorgen over de bouwplannen van de Pauluskerk op de Ruishornlaan. 23 december heeft de gemeente de stedelijke verkenning goedgekeurd voor de plannen rond Greveling Zuid. Hierin is ook de Pauluskerk opgenomen. In de verkenning wordt voor deze kerk een appartementencomplex met een bouwhoogte van 5 bouwlagen genoemd. 

De kerk heeft echter plannen gemaakt voor 6 bouwlagen, hiervan is al een impressie in de krant verschenen; dit is niet in overeenstemming met de stedelijke verkenning, stellen de Bachstraatbewoners. Ook wil de kerk niet slechts de grond van de huidige kerk gebruiken voor de bouw, maar ook nog het pand van de duivenvereniging én de daarbij liggende grond, blijkt uit de impressie. Ook hier wil de kerk hoogbouw plaatsen. Grond waar nu bomen staan. Een appartementencomplex van die omvang past niet in deze buurt, redeneren de bewoners. Zij maken zich grote zorgen en hebben deze ook al geuit bij de gemeente in de verschillende vergaderingen én bij de wethouder.

Privacy verdwijnt
Naast de enorme hoogte van 6 bouwlagen die in de impressie staat, baart met name de wellicht iets lagere zijvleugel - gebouwd op de grond bij de duivenvereniging - de buurt grote zorgen. Een complex aldaar doet niet alleen de bomen verdwijnen, maar zorgt er ook voor dat de privacy van de naastgelegen woningen volledig verdwijnt; het complex komt immers op slechts 22 meter van de nabijgelegen woningen te staan.
De bewoners hebben hun zorgen geuit in de Commissie Ruimte & Infrastructuur en in de raadsvergadering waar de verkenning ter besluitvorming lag. Zij hebben hier gebruik gemaakt van de tijd ‘Burger aan het Woord’. Of hier ook daadwerkelijk gehoord is wat de bewoners hebben ingebracht, vragen zij zich af.

Grote kolos
Omwonenden wijzen op wat de Bachstraat en haar omgeving is: een mooie groene wijk met laagbouw. “Een karakteristieke straat met woningen uit 1970, bomen, goedverzorgde tuinen, veel licht, zicht en privacy. Een groot appartementencomplex dat deze vriendelijkheid doorbreekt past hier niet. En er is totaal geen overleg met de bewoners geweest tot nu toe.” Door Marianne Melissen, woordvoerder namens de straat, is in de overleggen met de gemeente, waarbij ook een vertegenwoordiger van de Pauluskerk aanwezig was, herhaaldelijk aangegeven dat de bewoners graag willen meedenken en op voorhand betrokken willen zijn. “Er moet gebouwd worden, dat is nodig en begrijpelijk”, geeft zij aan. “Dat de kerk vervangen wordt door een appartementencomplex ter grootte en goothoogte van de huidige kerk is logisch. Maar een zijvleugel is totaal niet passend bij de omgeving en wordt als schokkend ervaren. Het is een grote inbreuk op de omgeving. Wat zijn de alternatieven? Hier hebben de bewoners wel gedachten over die zij graag willen delen. Een voorstudie hieromtrent is reeds gemaakt. Bomen en groen moeten voor de kolos wijken, waarom dit groen niet ter beschikking stellen als uitbreiding van het groene schoolplein voor de kinderen? De gemeente is immers eigenaar van dat stukje groen met de bomen én de school heeft aangegeven meer ruimte nodig te hebben. De kerk heeft nimmer aan de oproep van de bewoners om mee te denken in de plannen gehoor gegeven. Ná de inspraak in de vergadering van de Commissie Ruimte en Infrastructuur van 9 december gaf de dhr Kippers, hij sprak eveneens namens de kerk in, aan dat er snel contact zou worden opgenomen. We zijn inmiddels al weer een aantal weken verder, helaas is er nog geen contact gezocht door de kerk, het is stil gebleven. We leven met elkaar samen en wij hopen dat de kerk vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid deze betrokkenheid alsnog daadwerkelijk gaat laten zien aan haar omgeving”, geeft Marianne Melissen namens de bewoners aan.

Zo zijn er meer zaken waar de buurt zich zorgen om maakt. Bijvoorbeeld parkeren: het aanpassen van een parkeernorm leidt er niet toe dat toekomstige bewoners minder auto’s hebben. En de ontsluiting van het gebied? De Ruishornlaan is nu al een hele drukke weg, hier komt dan nog meer verkeer overheen, dit leidt tot onveilige situaties zowel op de weg zelf als ook op het fiets- en voetpad.

“Grote zorgen, bouwen moet, mensen moeten wonen! Alleen, moet dat ten koste van alles? Kan het wellicht op de locatie van de Pauluskerk en de te verbouwen Grote Kerk allebei een beetje minder? Dat is immers waar het om draait; het nieuwbouwproject op de plaats van de kerk is financieel gedreven. Een hele hoge opbrengst om de verbouwing van de Grote Kerk te kunnen bekostigen, maar ten koste van wat? En leveren de alternatieven die de bewoners van de straat in gedachten hebben mogelijk niet ook een mooie opbrengst op?”

Meer berichten