Logo lissernieuws.nl
<p>Vandaag hangt de vlag halfstok.</p>

Vandaag hangt de vlag halfstok.

(Foto: pr.)

Programma Nationale Herdenking in Lisse

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het Oranje-comité Lisse heeft voor vandaag een programma opgesteld.

Het Lissese herdenkingsprogramma luidt als volgt:
14.00-16.15 uur: Bezoek Lissese oorlogsgraven en B-17-monument.
Lisse telt momenteel nog vier oorlogsgraven: twee op de Algemene Begraafplaats Duinhof en twee nabij de Agathakerk, waarvan één kerkelijk eregraf met vier oorlogsslachtoffers. Het totaal aantal plaatselijke oorlogsslachtoffers bedraagt zeven.
Ter nagedachtenis van de gevallenen vindt jaarlijks een bezoek aan de graven plaats. Nabestaanden zijn daarbij blijvend betrokken. Bij toerbeurt nemen Lissese basisscholen deel. Dit jaar zullen leerlingen van de Lisbloemschool bij elk graf een korte herdenking houden en een bloemenhulde brengen.
Ook het B-17-monument, gesitueerd in de tuin van de kerk in De Engel, wordt bezocht. Daarbij zijn tevens leerlingen van de RKBS De Klarinet aanwezig, Genoemde school heeft het B-17-monument geadopteerd.

19.45 uur Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument hoek Oranjelaan/Heereweg.
19.45 – 20.30 uur Nationale Herdenking nabij Bevrijdingsmonument, hoek Heereweg/Oranjelaan.
Ter plaatse vanaf 19.45 uur speelt het Harmonieorkest Da Capo koraalmuziek. Leerlingen van de Lisbloemschool dragen gedichten voor. Na het traditionele taptoesignaal volgen twee minuten stilte. Een van de vaste ceremoniële handelingen is het plaatsen van bloemstukken nabij het Bevrijdingsmonument. Daarbij verleent de Scoutinggroep Lisser Kaninefaten al vele jaren assistentie aan vertegenwoordigers van onder meer de Gemeente Lisse; de Stichting Oranje-comité Lisse en de Werkgroep Nationale Herdenking 4 mei Lisse; de Gezamenlijke Kerken van Lisse en de Raad van Kerken; de Lissese oorlogsslachtoffers; de Lissese Ouderenbonden (KBO en PCOB); Politie Team Bollenstreek; de Vereniging Oud-Indiëgangers, Wapenbroeders en Vereniging Oud-Militairen Indonesië; Contact Oud-Mariniers Lisse.
Leerlingen van de Lisbloemschool brengen namens alle Lissese scholieren een bloemenhulde. Burgemeester Lies Spruit sluit de bijeenkomst af.

Meer berichten