Omslag van het herziene boek 'Spiegelschrift' waarover de lezing gaat.
Omslag van het herziene boek 'Spiegelschrift' waarover de lezing gaat. Foto: pr

Lezing over ‘Het schrift van onze voorouders’ bij ‘t Huys Dever

Algemeen

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” organiseert een lezing door Peter Horsman over het lezen van oud schrift. De lezing vindt plaats op dinsdag 4 oktober vanaf 20.00 uur in ’t Huys Dever. 

Wie zelf onderzoek doet in archieven loopt al snel tegen problemen op met het lezen van handgeschreven teksten. Teksten geschreven na circa 1700 leveren na enige gewenning van handschrift en taalgebruik geen onoverkomelijke problemen op, maar oudere teksten geven zich niet zo maar gewonnen. Soms geven archiefdiensten nog cursussen, maar er is meer nodig, bijvoorbeeld een goed handboek.
Na jarenlang uitverkocht te zijn geweest, heeft uitgeverij Verloren in Hilversum opnieuw het boek ‘Schriftspiegel’ uitgebracht, in een herziene editie. Het boek bevat 134 teksten van de dertiende tot de achttiende eeuw, afgedrukt in kleur, met transcripties. Een uitvoerige inleiding geeft uitleg over lettervormen, afkortingen, betekenissen van termen en instructies hoe het boek te gebruiken.
Een van de auteurs, Peter Horsman, gewaardeerd lid van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”, geeft een presentatie van het boek, waarbij hij ter illustratie verschillende documenten uit het oud-archief van Lisse en andere voor de geschiedenis van Lisse belangrijke archieven zal gebruiken. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Peter Horsman was achtereenvolgens verbonden aan het gemeentearchief Dordrecht, de Rijksarchiefdienst, de Archiefschool en de Universiteit van Amsterdam. Hij doceerde Nederlandse paleografie en archiefwetenschappen.
De lezing vindt plaats in ‘t Huys Dever, Heereweg 349A. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur. Toegang voor leden van Oud Lisse en Vrienden van Dever is gratis; toegang voor niet-leden is 3 euro. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom is aanmelden verplicht via info@oudlisse.nl.

Uit de krant