Tijdens de lintjesregen krijgen duizenden Nederlanders een koninklijke onderscheiding voor hun inzet – vaak als vrijwilliger – voor de maatschappij.
Tijdens de lintjesregen krijgen duizenden Nederlanders een koninklijke onderscheiding voor hun inzet – vaak als vrijwilliger – voor de maatschappij. Foto: pr

Lintjesregen 2024: aanvragen voor 1 juli!

Algemeen

De jaarlijkse lintjesregen vond woensdag 26 april plaats. Zes inwoners van Lisse kregen te horen dat zij een Koninklijke onderscheiding hebben verdiend. Een bijzonder moment. Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding, moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving baat hebben bij het werk van die persoon, is hij of zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij of zij al gedurende een langere periode intensief, bijzonder werk.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Kent u iemand die u wilt voordragen voor de Lintjesregen van volgend jaar? Neem dan contact op met de kabinetsmedewerkster van de gemeente via kabinet@hltsamen.nl. Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. Voor de lintjesregen van volgend jaar moet uw aanvraag vóór 1 juli 2023 bij de gemeente binnen zijn.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente via www.lisse.nl en van de Kanselarij der Nederlandse Orden via www.lintjes.nl. U kunt iemand ook voordragen voor een onderscheiding die wordt uitgereikt op een ander moment. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van die persoon.

Uit de krant