Op deze locatie – Heereweg 433 – moeten 30 woningen voor arbeidsmigranten komen.
Op deze locatie – Heereweg 433 – moeten 30 woningen voor arbeidsmigranten komen. Foto: Jan Sibie

Huisvesting arbeidsmigranten blijft een probleem

Algemeen

We leven eind vorige eeuw. Op een advertentie voor overbodige kinderkleding kwam een jonge Pool af. Hij wilde het graag hebben. “Kun je het brengen?” vroeg hij toen hij de hoeveelheid had gezien. En we gingen met een flink aantal zakken naar zijn ‘woonadres’.

Door Jan Sibie

We reden de Lisserdijk af richting de Kaag en stopten bij een gat in het hek. Daar gingen we door het weiland naar de achterkant van een groot en luxe woonhuis. In de dijk onder het huis bleek een souterrain te zijn waar 24 Polen woonden. Acht bedden in één ruimte, drie hoog gestapeld. Richard, zoals hij zichzelf noemde, betaalde een tientje per nacht. Er was één toilet, één douchebak en één keukenblokje. Welkom in het Polenhotel. Als we in Lisse onze huisdieren zo houden, staat Sjaak van Ruiten op de stoep. En terecht. Toch drukte men mij op het hart om mijn mond te houden. Niemand mocht iets weten. Vooral de gemeente en de politie niet. Het gevaar dat men weggestuurd werd was te groot.

De situatie nu
Waarschijnlijk is de situatie voor arbeidsmigranten na 25 jaar wel verbeterd. “De gemeente doet veel moeite om tot transparante regelingen te komen. We praten met alle betrokken partijen”, aldus wethouder Kees van der Zwet. Iedere partij onderkent de huisvestingsproblemen en iedereen wil er iets aan doen “De omvang van het probleem is niet geheel bekend”, geeft de wethouder toe. Alleen over de regulier ingeschrevenen is informatie.

Vat krijgen op illegaliteit
Een groot deel van de problemen ligt bij illegale verhuur aan illegaal werkende arbeidsmigranten. En krijg daar maar eens vat op. Temeer daar de migranten zelf geen partij zijn in het overleg. “Want de angst is nog altijd groot”, beaamt Van der Zwet. De intenties van de gemeente zijn zeker goed. Zo wordt aan de Heereweg 433 een dertigtal woningen gerealiseerd. Het levert de gemeente ook nog eens geld op. De arbeidsmigranten moeten namelijk ook toeristenbelasting gaan betalen. Helaas een wat ongelukkige benaming als je sommige onderkomens ziet en het werk dat sommige migranten voor de huur moeten verrichten.

Uit de krant