Afbeelding
Foto:

Rijnland schuift rekening niet door naar de toekomst

Algemeen

De uitdagingen waar Rijnland voor staat worden steeds groter. Droge voeten en voldoende schoon water zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Niets doen is geen optie. Dan betalen toekomstige generaties de rekening. Rijnland moet daarom nu investeren. Ook heeft het waterschap te maken met rente- en prijsstijgingen. De rekening valt daardoor in 2024 hoger uit.  

Rijnland heeft berekend dat de belasting in 2024 met gemiddeld 15% moet stijgen. “De kosten afschuiven op toekomstige generaties past niet bij daadkrachtig financieel beleid”, aldus hoogheemraad Jan de Vries. “Dat betekent dat deze bestuursperiode de tarieven onvermijdelijk stijgen, ook vanwege de renteontwikkeling en de sterk gestegen kosten. Dat vinden we verantwoord, gelet op de uitdagingen waar we in Rijnland voor staan.” 

Investeringen en hogere kosten 
Rijnland investeert in de versterking van kades en in projecten die ervoor zorgen dat het gebied beter bestand is tegen weersinvloeden. Ook wordt geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw van waterzuiveringsinstallaties, in duurzame energie en maatregelen die de waterkwaliteit én de biodiversiteit verbeteren. Naast investeren in grote projecten, voert Rijnland ook de dagelijkse taken uit, zoals bijvoorbeeld het beheren van het waterpeil, het zuiveren van afvalwater en het schonen van sloten.                                                         

De Vries begrijpt dat elke tariefsverhoging er één te veel is voor inwoners en bedrijven in het gebied van Rijnland, maar is ervan overtuigd dat het niet anders kan. “De afgelopen jaren heeft Rijnland de tarieven laag gehouden door onder andere de reserves in te zetten. We zien de reserves afnemen en daarmee onze buffer voor het opvangen van risico’s. Dat moet je niet willen. We kunnen ons werk alleen goed blijven uitvoeren als we een financieel gezonde organisatie zijn. En dat ben je als je voldoende reserves hebt.”  

Rijnland ligt voor 90% onder zeeniveau. Samen met klimaatverandering zorgt dat voor grote uitdagingen, zoals droogte en wateroverlast. Dit lijken problemen voor later, maar dat zijn ze niet. Daarom is het belangrijk dat Rijnland blijft investeren, stelt de organisatie. Niet alleen voor de huidige inwoners, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Daarom Rijnland zet in op duurzame en vernieuwende oplossingen. “Zodat we ook in de toekomst veilig met water kunnen blijven wonen, werken en recreëren in West-Nederland.”

Uit de krant