Op deze locatie komen tien appartementen.
Op deze locatie komen tien appartementen. Foto: Google Streetview

Tien appartementen op locatie Hyancinthenstraat 20

Algemeen

De gemeente Lisse en projectontwikkelaar H&B ontwikkeling hebben overeenstemming bereikt over de bouw van tien appartementen aan de Hyacinthenstraat 20. In de overeenkomst is vastgelegd om wat voor soort appartementen het gaat en hoe wordt omgegaan met de openbare ruimte. De overeenkomst werd ondertekend door wethouder Kees van der Zwet en de heer Bakker, algemeen directeur van H&B ontwikkeling.

Het pand aan de Hyacinthenstraat 20 staat al een tijdje leeg. Vroeger was dit pand in gebruik als werkplaats/winkel voor motoren en scooters. Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar om leegstand te voorkomen en woningbouw te bevorderen. Omdat het plan te weinig mogelijkheid bood voor sociale woningen heeft de gemeente erop aangestuurd dat de sociale woningen worden verevend. Dit is gebeurd via een overeenkomst met een andere ontwikkelaar die nog sociale woningen in voorraad had.

Nu de overeenkomst voor de 10 appartementen ondertekend is, kan de ontwerp-omgevingsvergunning binnenkort ter inzage worden gelegd. De start van de bouw van de appartementen staat gepland voor halverwege 2024.

Gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoetkomen aan de behoefte aan huur én koop. Voor zowel jonge als oudere inwoners. De gemeente kiest voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Door te bouwen ontstaat er meer ruimte voor doorstroming. Inwoners die kleiner willen wonen, laten vaak woonruimte achter voor gezinnen. Deze zorgen op hun beurt dat er woningen voor starters vrijkomen. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen. Ook is er aandacht voor woonplekken (locaties) voor arbeidsmigranten.

Uit de krant