Tijdens de Verenigingsdag in Floralis werd door de aanwezigen in verschillende groepen gebrainstormd.
Tijdens de Verenigingsdag in Floralis werd door de aanwezigen in verschillende groepen gebrainstormd. Foto: gemeente Lisse

Tweede Verenigingsdag in teken van samenwerking

Algemeen

Ruim honderd bestuursleden en leden van Lissese verenigingen kwamen donderdag 29 november bij elkaar in Floralis. De gemeente Lisse had het initiatief genomen om met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking en verbinding.

Wethouder Riet Austie was blij met de hoge opkomst: ‘Ruim honderd bestuursleden en leden van verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, sport, zingeving en welzijn die willen meepraten over hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken. Daar word ik blij van! Door veel samen te werken, kunnen we meer bereiken op het gebied van welzijn en vitaliteit. Er is nog zoveel winst te behalen, daar ben ik van overtuigd.’

Introductie Verenigingstafel
Wethouder Austie trapte de avond af met een presentatie en introductie van de Verenigingstafel. Een van de uitkomsten van de vorige Verenigingsdag was de wens om een Verenigingstafel in het leven te roepen. Een platform waarin zowel culturele als sport- en beweegverenigingen en welzijns- en levensbeschouwelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn. Het doel ervan is meer afstemming en samenwerking. In 2024 gaat dit verder vorm krijgen.

Trends en ontwikkelingen
Aan de hand van het thema ‘De toekomstbestendige vereniging’ werden er trends en ontwikkelingen uitgelicht uit het sport- en cultuurlandschap. Zo waren er presentaties over de thema’s positieve gezondheid, de Maatschappelijke Agenda en de verbinding tussen sport, cultuur en welzijn. Team LisseActief gaf een inkijkje in de gerealiseerde activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en veerkracht van inwoners.

Interviews en brainstormsessies
Wethouder Riet Austie werd samen met diaken Iwan Osseweijer en voorzitter van RTV De Bollenstreek Michel Oude Veldhuis geïnterviewd over de thema’s de vitale leefomgeving, de toekomstbestendige vereniging en het inrichten van een gezamenlijk platform. Vervolgens gingen de verenigingen tijdens de brainstormsessie met elkaar in gesprek over deze onderwerpen.

Over de Verenigingsdag
Vorig jaar november werd de eerste Verenigingsdag gehouden, ook in Floralis. De aanwezigen spraken toen over de vereniging van de toekomst en wat ervoor nodig is om het verenigingsleven in Lisse op peil te houden. De Verenigingsdag wordt een terugkerend netwerkmoment waar de politiek, het werkveld, de verenigingen en inwoners elkaar jaarlijks treffen. Waarin ontmoeten, ervaringen delen, elkaar inspireren en het versterken van onderlinge samenwerking centraal staan.

Uit de krant