Afbeelding
Foto: PR

Raad bijgepraat over lokaal energie opwekken

Algemeen

Een raadswerkgroep bracht afgelopen zomer een werkbezoek aan een windmolenpark in aanleg in Dronten. Zij werden ze bijgepraat over de technische en organisatorische aspecten aan de aanleg. Vooral van het aspect lokaal eigendom was men onder de indruk. De werkgroep belegde een openbare beeldvormende sessie met als gasten Meerwind en Energie Collectief Lisse.

Door Cor de Mooy

Naast negatieve kanten als geluidsoverlast, schaduw en uitzicht, zijn er volgens Jacqueline van Dooren (D66) erg positieve zaken te melden. ‘Er zijn voorbeelden dat je goedkopere energie kunt afnemen dankzij die windmolen in de buurt. Of waar je tegen een goed rendement kunt investeren, ook tegen kleine bijdragen. De belangrijkste les die dag was dat je als gemeente het best zelf de regie kunt nemen.’

Buurgemeenten Hillegom en Teylingen waren ook aanwezig. Te meer omdat er twee zoekgebieden grenzen aan die gemeenten.

De grote gedachte is dat Energie Coöperatie Lisse lokaal energie opwekt met windmolens. Die coöperatie is van en voor de leden. Iedereen kan lid worden. De buurt kan samen besluiten nemen. De leden betalen contributie. Wie wil kan voor een relatief klein bedrag investeren in zon- en windprojecten. De opbrengst blijft binnen de gemeenschap en kan ingezet worden voor duurzame projecten.

Meerwind heeft in de Haarlemmermeer het windpark Waterwolf ontwikkeld. Deze organisatie heeft een coalitie gevormd met boeren en de landelijke coöperatie Windunie. De vertegenwoordigers konden uit ervaring vertellen en vragen beantwoorden.

Wanneer in Lisse daadwerkelijk lokaal energie opgewekt gaat worden, zodat hier lokaal van kan worden geprofiteerd, blijft vooralsnog de vraag. 

De raadsleden hebben zich in ieder geval kunnen laten informeren. Wordt vervolgd, dus.

Uit de krant