Afbeelding
Foto: Jan Sibie

Bestemmingsplan Vuursteeglaan-Zuid door raad aangenomen

Algemeen

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam bestemmingsplan Vuursteeglaan-Zuid ter tafel. Projectontwikkelaar Timpaan kan gaan bouwen, want het plan werd unaniem aangenomen.

Door Cor de Mooy

‘Kom er samen uit’, drong Jeanette Loos (CDA) aan. Die oproep deed ze in het belang van de vele woningzoekenden. Zij prees het plan Vuursteeglaan-Zuid. ‘Er zit alles in: groen, parkeren, allerlei soorten woningen die we nodig hebben in Lisse. Er kan, wat het CDA betreft, niet snel genoeg gestart worden met dit mooie woningbouwplan.’

‘We dringen erop aan dat alle betrokkenen, maar dan ook echt alle, met elkaar in gesprek gaan om zo tot een oplossing te komen. Dit wederom in het belang van alle woningzoekenden.’

Martijn Tibboel (VVD) herhaalde dat zijn partij blij is met de voorgenomen huizenbouw aan de Vuursteeglaan. ‘Het jammere is dat er een stuk grond niet wordt meegenomen in de ontwikkeling en dat dit waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Dat terwijl de eigenaren van twee percelen, Van der Zalm en Van Zelst wèl openstaan voor huizenbouw op hun terrein.’

Tibboel sprak met mevrouw Van der Zalm. ‘Zij heeft een slecht gevoel overgehouden aan hoe dit traject gelopen is. Maar ook naar de gemeente, die dingen beter had kunnen sturen. Een beetje begrip kan een opstap zijn naar een oplossing waar iedereen wel goed mee kunnen leven.’ Voor Timpaan had hij een oproep: ‘Ga alsjeblieft op korte termijn constructief zitten met die laatste twee bezwaarmakers. Doe water bij de wijn en zorg dat dit mooie plan geen vertraging oploopt.’.

Wethouder Jolanda Langeveld tenslotte: ‘Ik hoor iedereen complimenten geven voor het plan. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Twee insprekers waarmee het niet is gelukt. Daar hebben we natuurlijk wel oog voor. We hebben geprobeerd tot elkaar te komen. Daar zijn wel verschillende partijen voor nodig. Timpaan zal zeker blijven proberen die contacten te leggen. Dan moeten mensen ook aan tafel willen komen.’

De stemronde was slechts een formaliteit: aangenomen.

Uit de krant