Er wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein bij sportpark Ter Specke. | Foto: Jan Sibie
Er wordt hard gewerkt aan het parkeerterrein bij sportpark Ter Specke. | Foto: Jan Sibie

Parkeerterrein op de schop

Algemeen

Het centrale parkeerterrein van sportpark Ter Specke wordt heringericht en vergroot. In de nieuwe situatie zijn er 160 extra parkeervakken. Van 231 parkeerplaatsen, naar 391 parkeerplaatsen. Ook komen er 256 extra fietsparkeerplekken. Dit gaat van 558 naar 814 plaatsen. Voor de uitstraling van de herinrichting is gekozen voor duurzaam: parkeervakken met verstevigd gras.

Met de komst van een nieuwe gemeentelijke sporthal, een nieuwe accommodatie voor FC Lisse en de herinrichten van het parkeerterrein wil de gemeente invulling geven aan de wens naar accommodaties en voorzieningen. Ze vindt het dan ook belangrijk om inwoners een goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust te bieden.
 

De werkzaamheden vinden op dit moment buiten het parkeerterrein plaats. Vanaf midden september gaan we aan de slag met de bestaande parkeervakken. Deze werkzaamheden zorgen voor (verkeers)overlast op en rondom het sportpark. Om overlast te beperken werken we in fases. De verwachting is dat het werk in maart klaar is. Rond de zomer is de herinrichting van de Spekkelaan aan de beurt. Deze wordt veiliger gemaakt.

Het huidige aantal parkeerplekken blijft tijdens de werkzaamheden ongeveer gelijk. Wel wijzigt de route over het parkeerterrein een paar keer. Dit staat met borden aangegeven.

Midden september wordt de (niet-officiële) parkeerstrook bij de entree van hockeyclub Hisalis en tennisvereniging LTC verwijderd. Het parkeren op deze parkeerstrook is dan niet meer mogelijk. Ook wordt de toegang tot het gebied voor autoverkeer gesloten. Dit doen we om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met name voor de (jonge) fietsers ontstaan er vaak onveilige situaties door in- en uitrijdend verkeer. Bezoekers van Hisalis en LTC kunnen parkeren op het vergrote centrale parkeerterrein. Dit is een veiliger alternatief dat op beperkte loopafstand ligt.

Kom op de fiets

Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen wordt inwoners, sporters en overige gebruikers gevraagd zoveel mogelijk op de fiets naar het sportpark te komen.

Uit de krant