Volkstuinvereniging De Oude Beek wil het zandpad opknappen, zodat dit goed te gebruiken is als fietspad.
Volkstuinvereniging De Oude Beek wil het zandpad opknappen, zodat dit goed te gebruiken is als fietspad. Foto: pr

Pad en haag langs Oude Beek blijven juist behouden

Algemeen

De Vrienden van Oud Hillegom stuurden een brandbrief naar het college van burgemeester en wethouders. Zij willen een beschermde status voor de Oude Beek en geen verbreding van het pad langs het water. Het idee daarvoor van Volkstuinvereniging De Oude Beek was, in hun optiek, een bedreiging voor het historische landschap. ‘Wij hebben geen enkele intentie om het landschap aan te tasten’, reageert secretaris Jan de Buck van de volkstuinvereniging.

Door Cor de Mooy

Het fietspad langs de Oude Beek is nogal smal. ‘Het komt ook wel voor dat er iemand in de beek valt’, verklaart De Buck. De beek is weliswaar niet diep, maar een op een onvrijwillig nat pak zit niemand te wachten. ‘Bij het pad staat een bordje met “fietspad”. verbaast hij zich. ‘Het is gewoonweg al een kamikazeactie om van de 3e Loosterweg op dat pad te komen’. 

Al even verbazend is het dat het pad deel uitmaakt van een fietsroute. Als fietspad is het redelijk onbegaanbaar omdat er ook veel door veel wandelaars gebruik van wordt gemaakt. Die moeten elkaar dan op dat smalle pad, in overleg en afstemming met elkaar passeren omdat ‘even langsfietsen’ niet kan. 

Het heeft er alles van weg dat de Vrienden toch te vroeg alarm slaan. ‘We willen het pad aan de Beek-kant juist behouden’, aldus de secretaris. Dat geldt ook voor de Meidoornhaag die daarlangs loopt. ‘Sterker nog: wij hebben op het tuincomplex, in de trant van het landschap, een aanvullende meidoornhaag geplant’, zegt de secretaris.

Zandpad

Achter die mooie haag ligt een ander pad. ‘Juist dàt zandpad willen we, samen met de gemeente en de provincie, gaan opknappen. Het zit nu vol kuilen en is beslist niet geschikt voor mensen met een handicap. Fietsers kunnen dan veilig daarvan gebruikmaken.’ 

Het is de bedoeling dat daar grastegels als plaveisel op komen. Dat pad loopt dan tot het tuincomplex. Daarna moet gewoon weer gebruik gemaakt worden van het smalle pad, omdat het voor en na de brug De Kwakel niets te verbreden valt. ‘Het wordt alleen maar beter’, voorziet De Buck. Voor wat nu een fietspad is: ‘Daar zou je een wandelpad van kunnen maken’.

Volkstuinvereniging De Oude Beek ontstond toen een aantal mensen de oude zgn. “armentuinen’ langs de beek wilde opknappen. ‘Die verpieterden alleen maar’, zegt De Buck. Daarvoor in de plaats kwam een volkstuinencomplex met 25 percelen. Die volkstuinen vonden grif aftrek. Sterker nog: ‘We hebben een wachtlijst van veertig gegadigden’. 

Op het complex is ook een voedselbos aangeplant. ‘Nou, ja dat heeft natuurlijk nog wel, laten we zeggen, tien jaar nodig om te groeien. Dat is gelijk weer een broedplaats voor patrijzen en andere vogels. Eigenlijk verrijken wij als volkstuinvereniging het landschap’, zegt de secretaris stellig.

Tegelijkertijd zijn er vergevorderde plannen om nog eens aansluitend twintig extra volkstuinen te creëren aan de kant van de Wilhelminalaan.

Op de keper beschouwd lijken de standpunten van de VvOH en de volkstuinders niet zo ver uit elkaar te liggen. ‘De Buck tot slot: ‘We hechten allemaal aan een mooie sociale omgeving. Een omgeving waar mensen fijn kunnen tuinieren, waar het levendig is’.

Uit de krant