Burgemeester Spruit plaatste afgelopen week de tegel met de eerste ster voor Meer en Duin.
Burgemeester Spruit plaatste afgelopen week de tegel met de eerste ster voor Meer en Duin. Foto: Jan Sibie

Eerste ster voor Meer en Duin

Algemeen

‘Veiligheid begint altijd bij onszelf’, was de kern van de boodschap die burgemeester Lies Spruit de aanwezigen meegaf bij de plaatsing van de eerste KVO-ster die onthuld werd in Meer en Duin. Daarna plaatste zij samen met een onderneemster uit het gebied de tegel met de ster. De ster die aantoont dat het bedrijventerrein Meer en Duin de goede weg aan het inslaan is, als het om de veiligheid van mensen en eigendommen gaat.

Bedrijventerreinen zijn vaak kwetsbaar. Vooral in de avonduren zijn er meestal weinig mensen te vinden. De panden en ruimtes lenen zich vaak goed voor het onopgemerkt doen van zaken die het daglicht niet kunnen velen. Daarom heeft de gemeente zich samen met de hulpdiensten ingezet om de veiligheid van het bedrijventerrein Meer en Duin te verhogen.

‘Het gaat ook om zaken als verlichting, zichtbaarheid en dergelijke. Het gaat uiteindelijk om een totaalbeeld’, licht wijkagent Marco van Maris toe. Ook de politie is blij met de voortgang en alle maatregelen die de veiligheid moeten vergroten. Want vooral het gemak waarin onderwereld en bovenwereld soms bijna onzichtbaar in elkaar overgaan is best een bron van zorg.

De ster die vandaag geplaatst is, is de eerste ster van het KVO ofwel het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met het behalen van het KVO-certificaat toont een winkelgebied, bedrijventerrein of ander gebied aan, dat er een goede samenwerking is opgezet voor minstens drie jaar.

Om een ster toe te kennen wordt de publiek-private samenwerking beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van een onafhankelijke beoordeling door een certificatie-instelling. In dit geval was dit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De ster is het zichtbare symbool van een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen, waaronder ondernemers, bewoners, gemeente, politie en brandweer. Bovendien een symbool dat veiligheid in Lisse serieus wordt genomen.

Reden voor iedereen om er aan mee te werken, waar dat maar mogelijk is. ‘Want de overheid kan het niet alleen’, zoals de burgemeester terecht opmerkte.

Uit de krant