De verouderde Grachtbrug is niet meer toekomstbestendig. | Foto: pr
De verouderde Grachtbrug is niet meer toekomstbestendig. | Foto: pr Foto: pr

Grachtbrug in Lisse nodig aan vervanging toe: herstellen in geen optie

Algemeen

De Grachtbrug in Lisse is nodig aan vervanging toe. Dat bleek vorige week woensdag tijdens de commissievergadering. Aan de hand van een presentatie door Jaap Kik, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, werd uitgelegd dat er in de brug onherstelbare breuken in het beton zijn aangetroffen. Echter is de brug herstellen geen realistische optie, concludeerde Ingeniersbureau Nebest.

Door Jonah van den Oever

Hierdoor blijven er twee opties over: een nieuwe brug of een gelijkvloerse kruising, zoals een rotonde. De opties moeten grondig afgewogen worden, want met de keuze zijn zowel grote financiële, als ruimtelijke gevolgen gemoeid. In dit kader gaat er de aankomende tijd een grote planstudie uitgevoerd worden. Tevens is er een bewonerswerkgroep ingesteld om mee te denken met de gemeente over dit besluit.

Leidingen

Bij dit besluit komt een hoop denkwerk kijken. Het financiële plaatje moet kloppen. Ook moet er gekeken worden naar de gevolgen voor het verkeer en bovenal moet er rekening gehouden worden met de huidige situatie van de Grachtbrug. Tijdens de presentatie legde Kik namelijk uit dat er een hogedrukleiding en hoogspanningskabels lopen bij de huidige Grachtbrug. De consequenties die deze leidingen en kabels hebben voor het besluit moeten nog verder uitgewerkt worden. Het vraagstuk rondom deze oude brug gaat tegelijkertijd ook over kansen, mogelijkheden en ontwikkelingsperspectieven voor de toekomst. Bij de uitwerking van dit besluit gaat namelijk ook gekeken worden naar onder andere meer ruimte voor fietsers en voetgangers en mogelijke positieve gevolgen voor geluidscontouren.

Varianten

Er zijn meerdere varianten mogelijk ter vervanging voor de Grachtbrug. De eerste optie is een nieuwe brug. De tweede optie is een gelijkvloerse kruising, denk aan een rotonde. Vooral bij een gelijkvloerse oplossing zijn vele varianten denkbaar.

In het komende participatietraject en de bijeenkomsten die daarmee gemoeid zijn, is het zaak om alle varianten zo goed mogelijk te inventariseren, uit te werken en af te wegen zodat het college en de raad een goed besluit kunnen nemen. 

De commissie neemt op 12 juni het principebesluit en de raad op 20 juni. 

Uit de krant