Voorbereiden op onthullingen in Hillegom | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Zicht op winterse Hillegomse bollenvelden.
Zicht op winterse Hillegomse bollenvelden. (Foto: Tony Whelan)
Sporen van Vroeger

Voorbereiden op onthullingen in Hillegom

  Column

Januari heeft van oudsher de bijnaam louwmaand of looimaand. In januari werd in vroeger tijden het leer gelooid als voorbereiding op het maken van kleding en schoenen uit de huiden.

Op de bollenvelden wordt de lentebloei voorbereid; onder een toedekking van stro zijn de bloembollen zich aan het voorbereiden op het schouwspel dat miljoenen bezoekers naar onze streek toe lokt. Wij als bewoners ervan genieten natuurlijk ook volop van de velden vol met prachtige bolbloemen. Met als een van de hoogtepunten van het voorjaar het bloemencorso van de Bollenstreek dat op zaterdag 13 april door de streek trekt. Het bloemencorso is ontstaan in 1947 en de Hillegomse amarylliskweker Willem Warmenhoven is de bedenker van de eerste praalwagen, in de vorm van een walvis. Hierover heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom-vrijwilliger Marca Bultink in 2006 een gerelateerd artikel geschreven, dat opnieuw gepubliceerd is in de jubileumuitgave nummer 75 van Vrienden-donateursblad "Hangkouserieën".

Ook de vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom zijn druk bezig met de voorbereidingen op aanstaande onthullingen. Zo zal binnenkort de jurering plaatsvinden van de winnende foto voor de Frans Out-galerij. In deze digitale galerij is de opdracht "De polders van Hillegom" uitgezet en hiervoor hebben we een groot aantal inzendingen mogen ontvangen. De maker van de winnende foto zal een vergroting van die foto in een fraaie lijst worden aangeboden en de foto zal worden toegevoegd aan de online fotogalerij op de website onder het kopje Publicaties > Frans Out-galerij.

Een andere onthulling door de Vrienden van Oud Hillegom is die van de Vrienden-oorkonde. Op de voorjaars-Vriendenavond van 8 maart zal voor de 24e keer de oorkonde worden uitgereikt, bestemd voor eigenaren van panden die ervoor gezorgd hebben dat die panden op een historisch verantwoorde wijze in stand gehouden of gerestaureerd zijn. Hiervoor kunnen veel soorten oudere gebouwen in aanmerking komen en daarom verloopt de voordracht van panden sinds 2016 in een roulerend schema van drie categorieën: woonhuizen van eenvoudiger bouw, markante gebouwen (niet zijnde woonhuizen) en villa's. In 2018 zijn de woonhuizen van eenvoudiger bouw aan de beurt en de leden van de Vrienden-werkgroep Monumenten zijn in het afgelopen najaar het dorp weer rondgefietst om allerlei huizen te bekijken en met toestemming van de eigenaren, te fotograferen. Vervolgens zullen de juryleden de panden beoordelen op de architectuur, de gevels, ramen en deuren, dak en dakgoten, gebruikte materialen, de tuin en de erfafscheiding. Aan de huidige eigenaar van het pand met de beste score wordt de oorkonde uitgereikt. De jury bestaat uit de leden van de werkgroep Monumenten en de bestuursleden van Stichting Vrienden van Oud Hillegom.

De Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich al ruim 28 jaar in voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom en wil het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is. En daar gaan we met veel enthousiasme ook in 2019 mee door!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger. Hier kunt u ook het artikel "Een corsovaas met herinneringen" van Marca Bultink lezen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>