Erfpacht in Hillegom nog van deze tijd? | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Jos Draijer
Jos Draijer (Foto: pr)
Notenkraker

Erfpacht in Hillegom nog van deze tijd?

  Column

In de wijk Elsbroek in Hillegom zijn 73 families woningeigenaar, maar met erfpacht voor de grond. Geen grondeigenaren dus, maar erfpachters. Die constructie is ooit in de periode eind jaren 60 / begin 70 van de vorige eeuw bedacht door de gemeente en het betrokken beleggingsfonds. De aankoopprijs van de woning werd daardoor betaalbaar gehouden terwijl eigenaren toch het volle vruchtgebruik van de grond (tuin) hebben. De grondkosten worden uitgesmeerd over een periode van 40 jaar via een jaarlijkse gunstige erfpachtcanon die niet verhoogd kon worden. Dus toen al zag de gemeente Hillegom af van winstmaximalisatie van de grondopbrengst bij woningbouw ten gunste van het volkshuisvestingsbelang. Een win-win-winresultaat voor gemeente, beleggingsfonds en kopers.

Maar de tijd staat niet stil en dus liepen de erfpachtcontracten af rond 2013 en 2014. Op dat moment dreigden de eigenaren alsnog een gepeperde rekening van de gemeente te krijgen, omdat de afkoop van erfpacht ineens marktconform werd berekend. Die vrees werd versterkt doordat de gemeente slechts via een klein berichtje van de lokale krant rond de kerstdagen van 2014 liet weten wat hun te wachten stond, zonder persoonlijke berichtgeving vooraf. Vertrouwen ontbrak daardoor om overleg te laten slagen. Een slepende erfpachtkwestie ontstond, ondertussen groter geworden door de enorme prijsstijgingen van huizen.

Sinds 2015 is er een andere wind gaan waaien als het gaat om kleine percelen grond van de gemeente Hillegom. Er is een heuse "Snippergroenregeling" gekomen waarbij particulieren de gelegenheid kregen kleine snippers groen, die voor de gemeente onrendabel zijn, aan te kopen tegen een zeer redelijke prijs. Daar is dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit, in tegenstelling tot het zich voortslepende erfpachtprobleem tussen bewoners/eigenaren van de bedoelde huizen in Elsbroek. Daarom hebben betrokken bewoners bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tijdens de verkiezingsbijeenkomst van lijsttrekkers in het Fioretti nog eens nadrukkelijk hun zaak bepleit. Alle politieke partijen is toen gevraagd zich in te zetten om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Het valt niet te ontkennen dat alle politieke partijen tijdens die bijeenkomst toegezegd hebben zich daarvoor in te spannen. Tot nu toe zonder resultaat, zo lijkt het, want bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag 20 juni meldde zich een inspreker namens de betrokken bewoners/eigenaren om opnieuw aandacht te vragen voor het slepende probleem. Hij deed daarbij zelfs een handreiking voor een oplossing. Dat leidde hier en daar tot wat ongemakkelijk geschuifel, belofte maakt immers schuld. Dus dat belooft wat, denk ik dan. Dat bleek juist, want raadscommissievoorzitter Jan Grimbergen stelde onomwonden dat de erfpachtproblemen in heel Hillegom in deze periode moeten worden opgelost. Deze stelligheid werd niet door andere fracties weersproken. Een belangrijk signaal van de gemeenteraad naar de inspreker en de mensen die hij vertegenwoordigt. De helft van deze erfpachters zou de grond willen kopen van de gemeente, mits tegen een redelijke prijs.

Het einde van erfpacht in Hillegom lijkt in zicht. Prima, maar wel in deze bestuurlijke periode, en op een redelijke en nette manier afrekenen met de burgers graag. De nieuwe grondhouding van dit college van B&W: "Ja, mits", in plaats van: "Neen, tenzij", kan daarbij helpen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>