Bodemvervuiling Vossepolder: zand erover? | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Jos Draijer.
Jos Draijer. (Foto: pr)
Notenkraker

Bodemvervuiling Vossepolder: zand erover?

  Column

Ingeschreven belangstellenden voor een woning in het plan Vossepolder in Hillegom krijgen regelmatig een nieuwsbrief van de projectontwikkelaar over de voortgang. Maar die van september 2019 was een lelijke domper voor de toekomstige bewoners. Ik citeer (verkort) uit die nieuwsbrief:

"….Helaas heeft de planning vertraging opgelopen door onvoorziene omstandigheden. In opdracht van de gemeente is onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op en rondom de oude manege. Helaas is er bodemvervuiling aangetroffen. Dit betekent dat de locatie eerst gesaneerd moet worden alvorens er woningen gebouwd kunnen worden. Dit vertraagt de planning rondom het bouwrijp maken van de bouwlocatie, met als gevolg een latere start van de bouw van 64 woningen. Naar verwachting zal de bouw starten in het 4e kwartaal van volgend jaar. Als alles volgens planning verloopt, zal de start van de verkoop van de woningen doorschuiven naar de zomer van 2020. …."

Wethouder Anne de Jong heeft de gemeenteraad van Hillegom hierover geïnformeerd en aangegeven "onaangenaam verrast te zijn" en de "ernstige vervuiling maar als een voldongen feit te beschouwen". Dit, omdat in de grondruilovereenkomst van 2010 tussen de eigenaar van de manege en de gemeente in verband met de woningbouw, het risico van mogelijke bodemvervuiling volledig bij de gemeente werd gelegd. Zonder dat er bodemonderzoek in en rond de manege was verricht. Het bestemmingsplan Vossepolder uit 2006 (paragraaf Milieukundig bodemonderzoek) is daar volstrekt duidelijk over: "In opdracht van Gemeente Hillegom is in juni 2004 een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht. De onderzoeklocatie beslaat het plangebied exclusief de gronden in eigendom van de manege."

Dus, waarom in 2010 dan geen bodemonderzoek verricht? Wellicht omdat de aangetroffen verontreiniging in de wél onderzochte percelen, behalve een bepaalde plek (boring 3), niet verontrustend was? Feit is dat in het aanvullend onderzoek van 21 december 2016 op het eerdere verkennend onderzoek uit 2004 in de Vossepolder, de locatie manege opnieuw niet werd meegenomen, terwijl de gemeente inmiddels eigenaar van die grond was geworden.

Dat verklaart waarom de "ernstige vervuiling" pas aan het licht kwam nadat de manege in 2019 was gesloopt en men bij de grond onder de verharding van het manegeterrein kon komen. Zo kwam de "onaangename verrassing" te voorschijn: de noodzakelijke bodemsanering met een prijskaartje van rond de 675.000 euro voor de gemeente Hillegom. Per inwoner toch al gauw ruim 30 euro, kinderen meegerekend. Niet een bedrag om zo maar over heen te stappen. Dus niet meteen komen met excuses als 'een voldongen feit' en 'zand er over' of 'van huilen komt ruilen'.

Ergens in dit verhaal is iemand die verantwoordelijk is voor deze vette rekening voor de burgers van Hillegom aan de dans ontsnapt. Waar is de oppositie in de raad die dit aankaart? Of, waarom de Rekenkamercommissie niet inschakelen, het gaat immers over de rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit van uitgaven. Maar in de komende raadsvergadering is de grondexploitatieovereenkomst gewoon een hamerstuk en geen bespreekstuk.

Je krijgt de neiging de raadsleden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het niet naar behoren uitvoeren van hun controlerende taak. Boete: 675.000 euro gedeeld door 19 is 35.526 euro per raadslid. Maar dat is trekken aan een dood paard…

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>