Gedichten en rijmpjes bij Vrienden van Oud Hillegom | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Sporen van Vroeger

Gedichten en rijmpjes bij Vrienden van Oud Hillegom

  Column
Foto: pr

Sinds 1 mei 2018 is Hillegom een dorpsdichter rijk, Paul Venderbosch. Hij is door het gemeentelijk college benoemd voor een periode van twee jaar en zijn opdracht is om per jaar minstens 10 gedichten over Hillegom te schrijven. Bijna anderhalf jaar later heeft Paul een dichtbundel samengesteld genaamd "Dichterbij Hillegom" waarin 365 gedichten uit zijn eerste jaar dorpsdichterschap. Deze bundel is vorige week bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom gepresenteerd.

Een stadsdichter of dorpsdichter is een dichter die door het bestuur van een gemeente wordt aangesteld om, meestal gedurende een beperkte periode, gedichten te schrijven over die stad en gebeurtenissen die er plaatsvinden. In Nederland ontstond deze functie vanaf 2001 naar het voorbeeld van de in het jaar 2000 benoemde Dichter des Vaderlands. Eind 2013 waren er in bijna tachtig Nederlandse gemeenten stads- en dorpsdichters. Dichter des Vaderlands is een titel in Nederland die op 27 januari 2000 voor het eerst werd toegekend. Het is een initiatief van NRC Handelsblad, de NPS en de stichting Poetry International. Het idee is geïnspireerd door de in Engeland al eeuwen bestaande Poet Laureate.

De eerste drager van deze titel was dichter Gerrit Komrij. In januari 2004 maakte Komrij bekend dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen met zijn functie. De officiële verkiezing voor Komrijs opvolger resulteerde in de keuze van de tweede Dichter des Vaderlands, de Groningse dichter Driek van Wissen, in januari 2009 opgevolgd door Ramsey Nasr. Anders dan bij zijn twee voorgangers, was de keuze van het publiek niet langer vrij, maar werd deze door een commissie beperkt tot een shortlist van vijf kandidaten. In 2013 werd Anne Vegter de nieuwe Dichter des Vaderlands. Zij werd niet gekozen, maar door een commissie benoemd voor vier jaar. Zij werd opgevolgd door Ester Naomi Perquin en de huidige Dichter des Vaderlands is Tsead Bruinja, beiden benoemd voor een periode van twee jaar. Het is boeiend om te zien hoezeer het proces voor de keuze van de Dichter des Vaderlands in 13 jaar van een publieke verkiezing tot een gemeentelijke benoeming is verworden.

Er zijn vele vormen van rijm en dicht en met een week of zeven tot aan Sinterklaas zullen velen zich op de surprisegedichten storten. Misschien is een haiku een idee voor het komende sinterklaasgedicht? Deze dichtvorm is in de 17e eeuw in Japan ontstaan en krijgt meer en meer liefhebbers. Bij deze drieregelige gedichten bestaan de eerste en derde regel uit 5 lettergrepen en de tweede uit 7 lettergrepen. Bijvoorbeeld "In-de-schat-ka-mer, groeit-de-rij-men-col-lec-tie, van-vroe-ger-en-nu" is een haiku.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft als dank voor de gastvrijheid voor de presentatie van de dichtbundel van Paul Venderbosch een exemplaar van "Dichterbij Hillegom" ontvangen voor het archief. Een andere dichtbundel in het archief van de Vrienden is het poëziealbum van de Hillegomse Clazien van Hummel, dat in de Tweede Wereldoorlog is gevonden in een slooppand in Velsen-Noord en na 75 jaar aan de Vrienden geschonken. Hierover heeft Alphons Maas een artikel geschreven voor Vrienden-donateursblad "Hangkouserieën" nummer 77 (oktober 2018). Op de website van de Vrienden kunt u dit artikel lezen bij deze column.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>