Tekorten (5 en slot) | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Arie Bombarie
Arie Bombarie (Foto: pr)
Arie Bombarie

Tekorten (5 en slot)

  Column

De kou is nog niet uit de lucht, maar de gemeenteraad heeft vorige week in de begrotingsbehandeling aangetoond dat je nooit nooit moet zeggen. En dan ging het niet zozeer over de begroting (waarmee men het allemaal eens was) alswel over de bezuinigingen. Aanvankelijk was namelijk voor met name de Stichting Marketing Lisse (SLM) een bezuiniging geraamd, waardoor deze op ongeveer de helft van het budget kwam en nauwelijks genoeg geld zou hebben om de marketing, lees: dorpspromotie, handen en voeten te geven. Het liep anders.

De raad heeft unaniem een amendement aangenomen waardoor er enig licht aan het einde van de tunnel ontstaat. Dat amendement stelt grofweg dat de gemeente de werkzaamheden, kosten en opbrengst van de weekmarkt op het bordje van de SLM legt, met als uitgangspunt dat er dan geld valt te genereren en men wellicht zelfs winst kan behalen. En voor de gemeente wordt zo een bezuiniging gerealiseerd. Met globaal als voorwaarden dat plaats, tijd en ruimte worden verbeterd. Nou, wie de weekmarkt van vandaag de dag kent bij Blokhuis, weet dat er niet veel nodig is om de situatie te verbeteren. Sinds de markt van de Haven naar dit deel van het centrum verhuisde, is het bergafwaarts gegaan met het aantal marktkooplieden. Dus terug naar de Haven als het enigszins kan, met als enig minpuntje dat daar elke maandag een parkeerprobleem zal zijn. Maar ja, je kunt niet alles hebben. In elk geval realiseert de gemeente een bezuiniging van 30.000 euro en kan de SLM wellicht de inkomsten verhogen.

Prediken in een kerk vol ongelovigen
Wat wel doorgaat is de 10 procent verhoging van de ozb. De VVD liet blijken de noodzaak van het verhogen van de ozb op dit moment niet te zien. "Wanneer in een latere fase de noodzaak wel ontstaat, is er bij de vaststelling van iedere volgende meerjarenbegroting gelegenheid om de verhoging van de ozb in heroverweging te nemen. Dit instrument verdwijnt niet uit het zicht," aldus de VVD. Maar dat bleek prediken in een kerk vol ongelovigen. Volgens wethouder Kees van der Zwet is het verhogen van de ozb een structureel middel om uit de zorgen te komen. En - hij zei het anders - men moet niet zeuren over het feit dat alleen eigenaren van onroerend goed die verhoging gaan betalen, doch huurders daarentegen jaarlijks tegen een huurverhoging aankijken en de eigenaren in veel gevallen ook voordeel kunnen halen uit de lage hypotheekrente. Tja, die zit.

Sporthal
Dan nog het volgende: niet vanuit de raad, maar van vijf mensen in het dorp die me aanspraken en vroegen of het allemaal niet een tandje minder kan als het gaat om het realiseren van het sportcomplex aan de Spekkelaan. Daar kan volgens hen ook wel het nodige bezuinigd worden. Ik heb geen antwoord gegeven. Ik kijk wel uit. Dat laat ik gaarne aan de wethouder en de gemeenteraad over, maar ik heb in elk geval wel het idee dat meer mensen zo denken. Dus wethouder en/of raad, leg maar eens uit waarom op van alles wordt gekort en niet op dit soort geldverslindende projecten.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>