Vrienden maken pas op de plaats | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Huize St-Joseph, uitsnede.
Huize St-Joseph, uitsnede. (Foto: archief SVvOH)
Sporen van Vroeger

Vrienden maken pas op de plaats

  Column

De bestrijding van het coronavirus leidt tot wereldwijde maatregelen om besmetting in te dammen en hopelijk te voorkomen. Die maatregelen vragen vele offers en aanpassingen, groot en klein. Stichting Vrienden van Oud Hillegom vormt daarop geen uitzondering. Het bestuur heeft besloten tot een volledige sluiting van haar gebouwen op Kwekerij Veelzorg en dat betekent dat er geen samenkomsten zullen zijn, niet met bezoekers en ook niet in werkgroepverband voor vrijwilligers onderling.

De populatie van vrijwilligers behoort voor een groot deel tot de ouderen en daarmee tot de zogenaamde kwetsbare groep. Wat is nu ouder? Vroeger was 50 jaar al oud en nu wordt 70 “het nieuwe 50” genoemd. De leeftijd van onze vrijwilligers loopt van 43 tot 88 jaar met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Nu zijn we ook zonder virusbedreiging erg zuinig op onze meer dan zeventig vrijwilligers, maar in deze tijden willen we beslist geen risico lopen en dus worden alle groepsactiviteiten en samenkomsten op Veelzorg in de pauzestand gezet. Dat geldt ook voor de thema-expositie van de maand maart, “Hillegomse bloembollengeschiedenis”. Zodra de overheid het sein weer op groen zet, zal deze expositie verder vertoond worden en gaan we verder met het invullen van onze jubileum-activiteiten. In lichte mate vervelend – ook voor onze gretige vrijwilligers - maar in het grote geheel der dingen is het maar een kleinigheid. Als we hiermee kunnen bijdragen aan het voorkomen van verdere virusbesmettingen dan is dat een klein offer.

Intussen worden wij door nieuwsbureaus en door de overheid op de hoogte gebracht van wat zich op dit gebied allemaal afspeelt. Grote maatregelen door overheden en klein leed dat zich afspeelt in achterafdorpjes of midden in de rimboe. Hoe anders was dat in vroeger tijden; toen werden koeriers per paard of te voet gestuurd van de ene stad naar de andere. Informatie overzees kwam pas maanden later aan, soms tegelijk met de besmettingen waardoor een nieuw gebied werd getroffen.

Na de Tweede Wereldoorlog leden veel mensen aan volksziekte nummer één, tuberculose – in de volksmond “de tering” genoemd. In 1933 werd een lighal voor tuberculosepatiënten geopend achter Huize Sint-Joseph in de Mariastraat en deze bood plaats aan zestien patiënten. Dit was te danken aan de inspanningen van Jan Vooren, oprichter van de Hillegomse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose.

In de voorbije eeuwen zijn vele epidemieën voorbijgetrokken. In de Middeleeuwen werd de pest vooral gezien als de straf van God. De priesters riepen de bevolking op tot boetedoening en hun leefwijze naar Gods regels te veranderen. Dan zou alles goed komen. Tegelijkertijd werden er meer wonderen gerapporteerd (huilende Mariabeelden), en nam het geloof in demonen sterk toe.

Als de feiten laten zien dat uw verre voorouders een gezin hadden waar meer dan de helft van de kinderen op jonge leeftijd stierven, dan is de kans groot dat er een epidemie heerste. In die periodes waren ook veel pesthuwelijken, waarbij weduwnaars en weduwes met elkaar huwden en veel via de notaris lieten vastleggen. Hierover kunnen bezoekers van de Inloopavonden Genealogie bij onze vrijwilligers informatie opvragen. Zodra de Vrienden de deuren van Kwekerij Veelzorg weer openen, bent u van harte welkom!

De digitale versie van deze column staat op www.vriendenvanoudhillegom.nl, www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.
Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, e-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>