Logo lissernieuws.nl
<p>Binnenkort een monument?</p>

Binnenkort een monument?

(Foto: Funda)
Sporen van Vroeger

Oud Hillegom op de bres voor actieve bescherming

  Column

Regelmatige lezers van deze rubriek kennen de frustraties die Stichting Vrienden van Oud Hillegom regelmatig ondervindt als het gaat om het bewaren van cultureel-historisch erfgoed in Hillegom, materieel en immaterieel. Bij het samenstellen van het juli-nummer van donateurstijdschrift “Hangkouserieën” dat de stichting uitgeeft, gaf Vrienden-voorzitter Hans Lommerse aan dat het wel erg gortig werd met het erfgoed in Hillegom, na de constatering dat het oerduin plus 20 bosschages in de bocht van de 1e Loosterweg en de Margrietenlaan compleet waren weggevaagd. Dat resulteerde in een noodkreet over het bedreigde erfgoed in Hillegom en daar hebben wij diverse reacties op mogen ontvangen die erop duiden dat er meer mensen zijn die het bedreigde Hillegomse erfgoed aan het hart gaat.

De vrijwilligers van de Vrienden maken zich sterk voor al het bedreigde erfgoed in het dorp, en wie de moeite neemt om daarover na te denken komt tot de conclusie dat er bij ons allemaal “om de hoek” wel iets is dat een getuige is van een stukje Hillegomse geschiedenis. Dat kan een historisch bruggetje zijn, een kunstwerk dat een gebeurtenis markeert of een bijzondere boom. Slaat u het historische stickeralbum “Herinneringen aan Hillegom” er maar eens op na: het staat bol van allemaal moois dat de moeite van het bewaren waard is.

Wat het eerst in het hoofd opkomt wanneer we denken aan Hillegoms erfgoed, dan zijn dat monumenten – veelal gebouwen. Maar er zijn nog heel veel panden in Hillegom die geen monumentenbescherming genieten, want er zijn immers slechts 18 gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument. Dat zouden er veel meer moeten zijn, vindt Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Immers, met een gemeentelijke monumentenstatus zou bijvoorbeeld het Java-gebouw niet zonder meer gesloopt mogen worden, maar die kogel is helaas inmiddels al door de kerk – nu nog door het pand…

Daarom hebben de Vrienden besloten om voorlopig iedere maand een aanvraag in te dienen bij het college van B&W voor het toekennen van de gemeentelijke monumentenstatus aan een pand dat volgens de stichting bedreigd wordt in diens voortbestaan. Zo zijn er recent aanvragen gedaan voor villa Santwyck aan de Wilhelminalaan (samen met Bond Heemschut) en voor het pand van voorheen Wijnhandel Tastevin Koppers, Hoofdstraat 180. Het laatstgenoemde pand bestond volgens een notariële akte al in 1793 en volgens een ingemetselse hardstenen plavuis gedateerd 1788 is het pand na verwoesting door brand herbouwd. Het is daarmee het enige huis aan de westkant van de Hoofdstraat-zuid van voor 1800 dat er nog staat. In de 19de eeuw was er een timmerbedrijf gevestigd en na overlijden van de eigenaar en diens vrouw is door de voogd van de minderjarige zoon, in 1833 het pand verkocht aan een Lissese timmerman. Tot 1849 is het in diens handen gebleven. In de jaren 30 van de vorige eeuw was tabaksgroothandel Madjoe hier gevestigd. Daarna had Johannes Veelenturf hier een sigarenwinkel en na diens overlijden in 1946 startte Cor Koppers, grootvader van de laatste eigenaar, hier in 1946 de slijterij “Het wapen van Hillegom”.

De Vrienden willen zich graag sterk maken voor een actieve bescherming van deze en nog meer panden. Houd onze website dus in de gaten voor alle dossiers onder het kopje erfgoed > Bedreigd erfgoed.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties > Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom
E-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten