Na de omnummeroperatie in 1995 kon je dit apparaatje gebruiken om het juiste - nieuwe - telefoonnummer van iemand te verkrijgen.
Na de omnummeroperatie in 1995 kon je dit apparaatje gebruiken om het juiste - nieuwe - telefoonnummer van iemand te verkrijgen. Foto: pr

Hillegom en De Zilk: beter een goede buur…

Column Sporen van Vroeger

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dit gezegde is al eeuwenoud en al die tijd klopt het als een zwerende vinger. Met buren delen wij onze erfgrenzen; meestal gaat dat in goede harmonie ofschoon velen al jarenlang gniffelen om de op televisie uitgemeten burenruzies over een erfgrens, waar dan een rechter een oordeel over moet vellen. Ook gaan we weleens bij buren op bezoek of ontvangen wij hen op visite.

Ten tijde van de najaarsfeesten komen veel Bollenstrekers bij de buurtdorpen op bezoek, sommigen kunnen geen genoeg krijgen van alle kermissen en sparen het hele jaar om in het najaar het geld stuk te slaan bij de Bollenstreekse kermisweken. Daar is wekenlang de gelegenheid voor, want van 30 augustus tot en met 27 september is wel ergens een kermis te bezoeken. Nu de kermis in Hillegom na eergisteren met stille trom is vertrokken kunnen we deze week nog genieten van de Sassenheimse (of Sassemse) kermis en volgende week van de Lissese kermis. Dan is het uit met de pret, die van oudsher werd genoten om het einde van de oogsttijd te markeren. Als al het gewas veilig in de schuren lag, werden de najaarsfeesten gehouden als ontspanning na het vele en harde werk op het land.

Het dorp De Zilk is een naaste buur van Hillegom en huisvest zo’n 2.300 inwoners. Sinds 2019 deel uitmakend van de gemeente Noordwijk en daarvoor behorend bij de gemeente Noordwijkerhout, maar de praktische band met het buurdorp Hillegom is er al decennialang. Veel Zilkse jeugd ging naar een Hillegomse school en hun ouders deden veelal de boodschappen in Hillegom. En was het kengetal van telefoonnummers in De Zilk hetzelfde als dat van de Hillegomse (02520), tot Operatie Decibel van PTT Telecom in 1995 waarbij de netnummers werden verkort en de telefoonnummers omgenummerd. Elk huishouden ontving een omnummergids en ook was de ‘numculator’ te koop, waarmee je door het intoetsen van een telefoonnummer de nieuwe combinatie van netnummer plus telefoonnummer kon zien. Sinds 1996 hebben we Google, maar in 1995 was dat nog niet het geval en werden we met dit soort apparaatjes op weg geholpen. Sindsdien delen wij samen met veel buurgemeenten het netnummer 0252.

Ook Stichting Vrienden van Oud Hillegom onderhoudt warme banden met de cultuurhistorische organisaties in onze buurgemeenten. En samen genieten we van de paraplu die het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek al 25 jaar af en toe aanreikt wanneer gemeentelijke of provinciale overheden onweer over onze dorpen afroepen. Zo is er bijvoorbeeld samenwerking tussen Stichting Genootschap Oud de Zilck en de Werkgroep Genealogie van de Vrienden, die onder andere uitmondt in een gezamenlijke lezing. Alphons Maas, werkgroep-coördinator van de Vrienden-genealogen houdt samen met Oud de Zilck-voorzitter Theo van Gijlswijk een lezing over historische landkaarten van Hillegom en De Zilk, op zondag 2 oktober van 14.00-16.00 uur in De Duinpan aan de Sportlaan 34, De Zilk.

Naast de genoemde inwoners zijn nog méér inwoners in De Zilk te vinden, en wel in het Kabouterbos, dat rond 1990 is opgericht. Het Kabouterbos is te vinden in de Amsterdamse Waterleidingduinen, via de ingang bij De Zilk. Zou van dat betrekkelijk jonge dorpje ook een historische landkaart bestaan? Dat is uit te vinden door de lezing van op 2 oktober te bezoeken!
De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl.
Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, e-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Uit de krant