Logo lissernieuws.nl
Foto: website BIB
Kort nieuws

‘Powervrouwen’ bij de bibliotheek

  Cultuur

Vier BIB-kunstleden exposeren sinds 8 juni hun werk rondom het thema Powervrouwen in de bibliotheek. Een vijfde BIB-lid heeft hen gevraagd naar het hoe en waarom van hun artistieke keuzes en de visie die zij zelf hebben op het begrip powervrouwen.

In het Engelse woord power zijn de begrippen kracht en macht samengebracht. Als het gaat over de rol van vrouwen vroeger en nu is er een grote verschuiving te zien. De macht die zij vroeger vaak ontbeerden, hebben zij zich inmiddels gaandeweg meer toegeëigend. Krachtig zijn zij misschien altijd wel geweest. Ziet die kracht er hetzelfde uit als bij mannen? Of anders? Is het gelukt om dat in een kunstwerk uit te drukken? Op deze en nog veel meer vragen hebben de kunstenaressen antwoord gegeven in hun kunst en in een toelichting bij hun werk. Beide zijn te zien tot 1 oktober gedurende de openingstijden van de bieb aan de Koninginneweg 79A.
Deelnemende kunstenaars: Louise van Alenburg, Mari Bongaerts, Miranda Draijer, Lida van Wickeren en Klaar Wolff.

Meer berichten