Logo lissernieuws.nl
<p>Ook het Leidse museum Naturalis is partner van Verwonder om de hoek. Naturalis is de winnaar van de European Museum of the Year Award 2021.</p>

Ook het Leidse museum Naturalis is partner van Verwonder om de hoek. Naturalis is de winnaar van de European Museum of the Year Award 2021.

(Foto: Naturalis Biodiversity Center.)

Project Verwonder om de hoek van start

  Cultuur

De gemeenten in Holland Rijnland gaan een convenant aan met scholen en aanbieders van (cultuur)educatie voor het regionale project Verwonder om de Hoek. Het convenant is opgesteld om de samenwerking op het gebied van cultuureducatie tussen de gemeenten in Holland Rijnland, het onderwijs en partners met educatief aanbod te bekrachtigen.

In het convenant staat op welke manier er wordt samengewerkt om kinderen en hun ouders/verzorgers binnen en buiten school in aanraking te brengen met cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid. Hierbij is speciale aandacht voor kinderen die hier weinig of geen toegang tot hebben. Het convenant sluit aan op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. De partners zetten zich gezamenlijk in om Verwonder om de Hoek tot een succes te maken. Op dit moment zijn de grote partners de Leidse musea, Cultuureducatiegroep en BplusC. Het convenant wordt op 12 mei in Leiden ondertekend door de wethouders Cultuur van de gemeenten in Holland Rijnland. Voor Lisse zal wethouder Van Haaster dit doen.

Op betekenisvolle wijze in aanraking komen met cultuur en wetenschap
Leren en ontdekken doe je niet alleen op school, dat doe je overal en altijd, een leven lang. Bij Verwonder om de hoek kun je zien wat er bij jou ‘om de hoek’ allemaal te doen is op het gebied van cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid. Al het educatieve aanbod, binnen én buiten schooltijd, in alle wijken en gemeenten in de regio Holland Rijnland zijn te vinden op www.verwonderomdehoek.nl. Met Verwonder om de hoek verbinden we leerkrachten, ouders/verzorgers, buitenschoolse organisaties en aanbieders van educatieve activiteiten met elkaar. Denk aan musea, theaters, kunstencentra, schooltuinen, onderzoekslabs en nog veel meer. We werken samen aan een leerecosysteem waar kinderen op betekenisvolle wijze in aanraking komen met cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid. Dit gebeurt in Om de hoek-wijken en online op de website. Verwonder om de hoek is er voor iedereen, voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. Met speciale aandacht voor kinderen die weinig of geen toegang hebben tot cultuur, natuur, wetenschap, technologie en duurzaamheid.

Hoe het ontstond
Verwonder om de hoek startte in 2020 met de proeftuin Cultuur om de hoek, gesubsidieerd vanuit OCW, Holland Rijnland en Fonds 1818. Verwonder om de hoek wordt de komende vier jaar voortgezet en is geborgd in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie en Natuur- en duurzaamheidseducatie Leiden.

Meer berichten