Logo lissernieuws.nl
Zonnepanelen op het dak. Maar die kunnen ook in een weide. Of niet?
Zonnepanelen op het dak. Maar die kunnen ook in een weide. Of niet? (Foto: pr)
Politiek

Energiestrategie in Lisse en Hillegom

  Duurzaam & Groen

Zonneweides in plaats van bollenvelden, windmolens tussen de tulpen, nieuwe energiebronnen zoals waterstof, aardwarmte, biomassa, of zelfs kernenergie als alternatief voor aardgas, waar Nederland afscheid van neemt.

Door Jos Draijer

Deze dilemma’s kwamen voorbij in de raadscommissies (op dezelfde avond) van zowel Lisse als Hillegom. Gemeenteraadsleden bogen zich over de ‘wensen en bedenkingen’ die zij kunnen inbrengen in de discussie over de (concept) Regionale Energiestrategie (RES), opgesteld door samenwerking tussen de 13 gemeenten van Holland Rijnland, de provincie Zuid Holland en het Waterschap. De ambities zijn er: energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2050. De RES Holland Rijnland gaat over energiebesparing, duurzame energieopwekking, warmte en duurzame mobiliteit. Ook belangrijk: wat regionaal en wat lokaal aanpakken? En, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.

Bescherming Bollenstreek
De raadsleden van Lisse én Hillegom zijn het eens dat deze onvermijdelijke energietransitie niet ten koste mag gaan van bollengrond. Dus geen zonnepanelen of windmolens op de bollenvelden. Raadsleden uit Lisse waren daar heel duidelijk over: alleen langs infrastructuur. In Hillegom was Kees Langeveld (CDA) minder stellig en kon zich “verloren hoekjes” voorstellen waar dat toch mogelijk zou kunnen zijn. Gevoelig punt was het feit dat het Groene Hart zodanig is beschermd dat windmolens daar niet mogelijk zijn. De Duin- en Bollenstreek, die deze bescherming niet heeft, vreest dat hierdoor windmolens wel geplaatst zouden kunnen worden. Vandaar de harde opstelling van wethouder Jeanet van der Laan (D66) op dit punt. Die ook benadrukte dat de transitievisie op warmteopwekking onderdeel moet zijn van de Lokale Energiestrategie, dus lokaal wordt ingevuld.
CDA-raadslid Jeanette Loos - Trompert pleitte voor opname in de RES van zoveel mogelijk alternatieve energiebronnen voor aardgas zoals waterstof en zelfs kernenergie. Zij riep tevens op terughoudend te zijn met toepassing van dwingende maatregelen.

In Hillegom zette Dick van Egmond (GroenLinks) de toon met een doorwrocht en realistisch verhaal. Hillegom moet niet ‘in de kou komen te staan’ vanwege haar ligging ten opzichte van Rotterdam waardoor aansluiting op het warmtenet niet mogelijk is. Dus over de grenzen kijken, aldus Dick van Egmond. Hij benadrukte ook dat de energietransitie niet mag leiden tot verhoging van de woon- en energielasten. Ook stelde hij voor onderzoek te doen naar de haalbaarheid om de financiering van de GOM-woningen te vervangen door opwekken van duurzame energie.

In de digitale raadsvergaderingen van Lisse op 20 mei en Hillegom op 28 mei worden de wensen en bedenkingen ten aanzien van de RES definitief vastgesteld.

Meer berichten