Logo lissernieuws.nl
Een boom met een groot kroonoppervlak vermindert hittestress en vangt meer regenwater op.
Een boom met een groot kroonoppervlak vermindert hittestress en vangt meer regenwater op. (Foto: Pixabay)
Politiek

College wil meer grote bomen in Lisse vanwege klimaat

  Duurzaam & Groen

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse wil tot 2030 weer meer groen en bomen in de openbare ruimte vervangen. De laatste jaren was vanwege bezuinigingen de focus meer gericht op alleen onderhoud. Toch wil het college niet automatisch bomen vervangen maar ook meer investeren in de groeiplaats. Bomen die uitgroeien met een totaal groter kroonoppervlak verminderen de hittestress, vangen meer regenwater op en zijn goedkoper in onderhoud. De rol van grote bomen bij klimaatadaptie is dan ook groot.

De kwaliteit van het openbaar groen in Lisse is van een hoge kwaliteit. En dat moet zo blijven, blijkt uit het vastgestelde Groenbeheerplan 2021-2030 dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De gemeente beheert ruim tienduizend bomen en ruim tachtig hectare aan groenoppervlak.

Biodiversiteit
De helft van de bomen heeft een goede of voldoende conditie. Iedere boom wordt tenminste één keer in de drie jaar gecontroleerd en ook wordt de onderhoudstoestand geregistreerd. De komende jaren zullen open stukken tussen bestaande structuren worden opgevuld met nieuwe bomen. Daarbij worden meer verschillende soorten gebruikt omdat een biodivers bomenbestand beter bestand is tegen ziekten en plagen.
De komende jaren is een jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro voorzien voor onderhoud en circa 0,4 miljoen euro voor vervanging. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld over verschillende uitvoerders. De eigen buitendienst, de Maregroep en (regionale) aannemersbedrijven nemen deze taken op zich.

Groenadoptie
Wethouder Kees van der Zwet is blij dat de aandacht voor het groen in Lisse de komende jaren een impuls krijgt. “Een groene gemeente is niet alleen aantrekkelijk om in te wonen, er zijn ook belangrijke voordelen voor het klimaat. Wat ik een mooie ontwikkeling vind is dat ook veel bewoners meehelpen in het groenonderhoud door middel van groenadoptie.”
Naast bewoners is ook Keukenhof actief betrokken in het groenonderhoud. Het onderhoud aan rotondes, maar ook het groen in het centrum in de (hangende) plantenbakken maken daar deel van uit.

Meer berichten