Logo lissernieuws.nl
Het liefst zou elk dak in Lisse vol moeten liggen met zonnepanelen. Maar dan nog is er een flinke slag te slaan in de energietransitie.
Het liefst zou elk dak in Lisse vol moeten liggen met zonnepanelen. Maar dan nog is er een flinke slag te slaan in de energietransitie. (Foto: Pixabay)
Politiek

‘Zonnepanelen op alle daken is de eerste stap’

  Duurzaam & Groen

Lisse n “Als we alle daken in Lisse hebben volgelegd met zonnepanelen, is dat nog niet genoeg om energieneutraal te kunnen worden in 2050. Maar het is wel de eerste stap die we moeten zetten”, aldus wethouder Jeffrey van Haaster. Er is meer onderzoek nodig om te weten waar zonnevelden en windturbines mogelijk zijn in Lisse. Ook worden inwoners en ondernemers gestimuleerd hun huizen en gebouwen zo goed mogelijk te isoleren en te besparen op hun energie. “Want wat we besparen hoeven we niet op te wekken en dat kan al gauw een zonneveld schelen.”

De ambitie van Lisse is om energieneutraal te zijn in 2050. Om ervoor te zorgen dat Lisse ook voor de volgende generaties prettig is om te wonen. Energieneutraal worden betekent dat de gemeente alle energie die zij verbruikt zelf duurzaam opwekt. Op dit moment gebruiken wij voor het grootste deel fossiele brandstoffen, zoals aardgas, olie en kolen. Hoe de gemeente energieneutraal wil worden is opgeschreven in de Lokale Energiestrategie (LES). Het college van B&W heeft op 7 december ingestemd met de LES en de gemeenteraad neemt er op 27 januari een besluit over. In de LES staat hoeveel energie Lisse op dit moment verbruikt en hoeveel zij verwacht te verbruiken in 2030 én in 2050. Op basis daarvan stelt de gemeente doelen voor 2030: aan de ene kant hoeveel energie zij wil besparen en aan de andere kant hoeveel duurzame energie zij in 2030 al moet opwekken. Van Haaster: “Iedereen heeft hierin een rol. Gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties, we moeten allemaal aan de slag.”

Wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken, dus is besparen op energie een belangrijke stap. Isolatie is daarom heel essentieel, want 80% van onze energie hebben we nodig om onze huizen te verwarmen. Daarnaast kan bijvoorbeeld bespaard worden met ledlampen en zuinigere apparaten. Maar ook op vervoer kan veel bespaard worden. Door bijvoorbeeld vaker te fietsen of te lopen in plaats van de auto te nemen. In 2030 wil de gemeente 46% van de elektriciteit duurzaam opwekken. Als eerste kunnen alle daken van huizen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties worden volgelegd met zonnepanelen. Als Lisse maximaal bespaart en zonnepanelen op daken legt, dan zijn er voor 2030 nog ongeveer 20 hectare zonnevelden nodig of 1 windturbine (4MW), maar beter is een combinatie van zon en wind. Daarom gaat de gemeente onderzoeken waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. Er wordt onder andere gedacht aan zonnepanelen langs het spoor of als overkapping van parkeerplaatsen. Al met al gaat het om ingrijpende veranderingen. Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke stem in de keuzes die de gemeente moet maken. Lisse blijft graag met hen in gesprek. In de Lokale Energiestrategie is hun inbreng van het afgelopen jaar al meegenomen. Een deel komt ook terecht in het uitvoeringsprogramma van de LES dat in het voorjaar klaar is. De LES kunt u vinden op www.lisse.nl/energietransitie.

Meer berichten