College zoekt geld voor ondersteunen mantelzorg | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Politiek

College zoekt geld voor ondersteunen mantelzorg

  Financieel

LISSE • Het college van B en W wil geld zoeken om mantelzorgers te ondersteunen. Bijvoorbeeld via de huishoudelijkehulptoelage (HHT).

Door Arie in 't Veld

Onderzocht wordt of het mogelijk is om het resterende budget van de HHT in te zetten voor een regeling voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen daarmee 52 uur huishoudelijke hulp krijgen voor een eigen bijdrage van € 5,- per uur. B en W schrijft dit in antwoord op vragen over de mantelzorg die zijn gesteld door het CDA. "Volgens cijfers van MEZZO, de Landelijke vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, kreeg in 2015 85 procent van de mantelzorgers geen uitnodiging van de gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Daar komt bij dat bij de totstandkoming van het nieuwe zorgaanbod nog eens eenderde van de mantelzorgers heeft aangegeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en behoeften. 40 procent van de mantelzorgers geeft zelfs aan zich zwaarder belast te voelen door het nieuwe aanbod."
Het CDA vindt mantelzorg erg belangrijk. "De CDA-fractie is dan ook erg bezorgd over genoemde cijfers en wil graag weten wat de situatie is in Lisse," aldus de fractie. Het college stelt dat het niet kan aangeven wat de situatie in Lisse is, want er wordt niet bijgehouden hoeveel mantelzorgers aanwezig zijn bij de indicatiegesprekken door ISD Bollenstreek.? "Het college heeft drie werksessies mantelzorg georganiseerd waarin zij in gesprek met mantelzorgers en zorgprofessionals de doelen voor mantelzorgondersteuning gaat formuleren. De sessies zijn in januari afgerond, de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk na afloop geïnformeerd over de uitkomsten en het vervolg." Het college heeft wel het signaal gekregen dat de overdracht naar de mantelzorgconsulent vanuit het Lokaal Loket of de indicatiesteller verbeterd kan worden. 
De huishoudelijkehulptoelage was ingesteld omdat de gemeente de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden had vervangen door een algemene voorziening. Vanaf dit jaar is de maatwerkvoorziening weer ingesteld, waarmee de HHT-regeling overbodig wordt. Nu wil het college onderzoeken of dat budget kan worden ingezet voor een regeling voor mantelzorgers.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>