Vragen D66 en SGP/CU over huurovereenkomst Welkom | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Welkom kreeg veel steun van leden en niet-leden om door te kunnen gaan. | Foto: archief
Welkom kreeg veel steun van leden en niet-leden om door te kunnen gaan. | Foto: archief
Politiek

Vragen D66 en SGP/CU over huurovereenkomst Welkom

  Financieel

LISSE • De fracties van D66 en SGP/CU hebben het college van B en W vlak voor de jaarwisseling schriftelijk vragen gesteld over met name de huurovereenkomst die is gesloten met Dansschool Welkom.

Door Arie in 't Veld

Op 27 juni 2016 is de nieuwe huurovereenkomst ondertekend door de gemeente Lisse en de dansschool. De beide fracties constateren dat in september bleek dat de nieuwe huurovereenkomst niet voldeed aan de Wet Markt en Overheid. Hier is door SGP-CU en D66 een motie voorbereid waarvan de oproep aan het college was om een notitie op te stellen waarin wordt ingegaan op het gestelde in deze motie, maar in elk geval met volgende punten: het niet voldoen aan wet- en regelgeving (Wet Markt en Overheid); hoe de voorwaarden van de huurovereenkomst moeten worden gezien in relatie met de oproep van de raad in de motie van 28 januari 2016, verder de beoogde kaderstelling omtrent maatschappelijke tarieven en ten derde het Voorstel Herziening accommodatiebeleid, En tenslotte de positie van Stichting Bescal als overheidsbedrijf inzake deze huurovereenkomst en het al dan niet ondermijnen van deze positie.

De fracties zeggen dat uit de beantwoording van het college in een eerdere vergadering is gebleken dat zij voornemens is de huurovereenkomst bij Bescal onder te brengen om de situatie waarin niet wordt voldaan aan Wet Markt en Overheid te 'repareren'. "Om dit mogelijk te maken voor de huurovereenkomst met Welkom is door het college gebruik gemaakt van haar 'ontheffingsclausule'. Hiermee is duidelijk de grens van de kaders opgezocht. Heeft u eerder gebruikgemaakt van deze clausule? Zo ja, in welke situatie?"

De fracties willen tevens weten in hoeverre een en ander een precedentwerking voor eventuele aanvragen van andere (commerciële) partijen in de toekomst heeft en indien dit potentieel een precedentwerking heeft, hoe hoe het college hiermee denkt om te gaan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>