Nieuwe verordening subsidies ter inzage | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Politiek

Nieuwe verordening subsidies ter inzage

  Financieel

LISSE - Er wordt een nieuwe subsidieverordening voor Lisse ter inzage gelegd. Voor degenen die subsidie ontvangen belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

Door Arie in 't Veld

Begin 2016 is een projectteam binnen het sociaal domein gestart met een traject om subsidieprocessen te vereenvoudigen. Hierbij zijn onder andere de subsidieprocessen gelijkgetrokken voor alle drie de HLT-gemeenten. Hier hoort een nieuwe algemene subsidieverordening bij waar het nieuwe werkproces in past. Ook zijn er de laatste wijzigingen uit de VNG-modelverordening in verwerkt

De huidige kaderverordening subsidies Lisse dateert uit 2013. Sindsdien is er veel veranderd, voornamelijk op het gebied van Europese staatsteunregels. In de zomer van 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen met een groep gemeentejuristen de modelverordening herzien. De ontwerpsubsidieverordening is gebaseerd op deze VNG-modelverordening.

Belangrijke informatie voor subsidieontvangers

Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: verwijzingen naar Europese regelgeving zijn geactualiseerd en op basis van nieuwe Europese verplichtingen zijn enkele bepalingen toegevoegd om de subsidiëring van topinkomens te voorkomen. Verder is het artikel over aan een subsidie te verbinden verplichtingen uitgebreid en is de hardheidsclausule inhoudelijk aangepast.

De inspraakverordening maakt inspraak mogelijk bij het vaststellen van nieuw beleid. Na besluitvorming wordt de ontwerpverordening voor inspraak ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar schriftelijke reactie geven, gericht aan het college. Na afloop van de inspraakperiode wordt de gemeenteraad voorgesteld om de verordening – al dan niet in gewijzigde vorm – vast te stellen. Hierna zal de gemeente een informatiemail versturen aan alle jaarlijkse aanvragers van subsidies.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>