Logo lissernieuws.nl
Bij Sophia Scholen wordt het Sinterklaasfeest voortaan met pieten gevierd, die dus niet meer zwart zijn. Hoe ze er dan wel uit komen te zien, kan per school verschillen.
Bij Sophia Scholen wordt het Sinterklaasfeest voortaan met pieten gevierd, die dus niet meer zwart zijn. Hoe ze er dan wel uit komen te zien, kan per school verschillen. (Foto: pixabay)

Geen zwarte piet meer op Sophia Scholen

  Onderwijs

Sophia Scholen, de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, stopt met zwarte piet op haar 28 scholen. Het bestuur heeft dit besloten na zorgvuldig overleg met de schooldirecteuren, de toezichthouder en de medezeggenschap van ouders en personeel. Ook is afgestemd met andere schoolbesturen en gemeenten in de regio.

Verschillende scholen binnen en buiten de stichting hebben piet al eerder aangepast. Met deze stap zal de sinterklaasviering op veruit de meeste basisscholen in de regio geen zwarte piet meer kennen.
Sophia Scholen past piet aan met respect voor degenen voor wie deze wijziging niet zou hoeven. Bestuursvoorzitter Omar Ramadan daarover: "Zwarte piet is bijna nooit kwetsend bedoeld, laat staan racistisch, maar wordt wel zo ervaren, ook in onze regio, ook op onze scholen. We zijn allen opgegroeid met zwarte piet, geven er dus niet op af en weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. Juist daarom zetten we deze stap met al onze scholen samen."

Zorgvuldig overlegd
Het college van bestuur (CvB) heeft haar voorgenomen besluit eerst besproken met de schooldirecteuren. Zij hechten eraan dat deze stap voor alle scholen samen gezet wordt. Er is ook gesproken met de andere basisschoolbestuurders en onderwijswethouders in de Duin- en Bollenstreek. Op veruit de meeste basisscholen in de regio zal het zwarte uiterlijk van piet aangepast worden of is dat al zo. Het CvB heeft haar voornemen voorgelegd aan de raad van toezicht, die deze stap verwelkomt. Ten slotte is advies gevraagd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze vertegenwoordiging van ouders en personeel gaf een positief advies.
Na al deze consultaties is het besluit genomen en zijn alle ouders geïnformeerd. Ramadan: "Sophia is niet het eerste schoolbestuur dat nu helemaal afscheid neemt van zwarte piet. We willen ook niet het laatste bestuur zijn dat dit doet."
Hoe piet er in de toekomst bij de sinterklaasvieringen uit komt te zien, is iets dat aan de scholen zelf wordt overgelaten. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor roetvegen, andere kleuren en kleding. Schooldirecteuren zullen erop toezien dat geen volledig zwart geschminkte piet onderdeel is van de viering. Sinterklaascentrales, teamleden en/of ouders verzorgen vaak de vieringen op scholen. Directeuren informeren hen tijdig over het gewijzigde beleid, zodat zij daar in hun voorbereiding rekening mee kunnen houden.

Meer berichten