Lisse krijg wellicht meer wijkagenten | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr
Politiek

Lisse krijg wellicht meer wijkagenten

  Politie

POLITIE •  Het ziet er naar uit dat Lisse meer wijkagenten krijgt zonder dat dit van negatieve invloed is op het fte-bestand van de politie. Dit bleek vorige week woensdagavond bij de bespreking van het politiebeleidsplan in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Door Arie in 't Veld

Mevrouw Cobi van der Wiel van de VVD zei dat het beleidsplan vooruitloopt op het nog op te waarderen veiligheidsplan van Lisse. "En graag wil ik meer weten over de quick responder, waarmee verwarde personen naar elders gebracht worden; levert dit extra fte's op?"

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei zich zorgen te maken over het invullen van het aantal wijkagenten.

Richard van der Wiel van de PvdA zei te hopen dat er drie wijkagenten zullen komen en blijven, en dat hij uitkijkt naar een 'digitale' wijkagent die zich met zaken als cybercrime bezighoudt. Tevens sprak hij zijn zorg uit over het onveiligheidsgevoel. Dat nam weliswaar af van 40 naar 35 procent, maar betreft toch altijd nog 7700 mensen.

Vervoersmodel
Burgemeester Lies Spruit ging op deze aspecten in. Ze zei dat men een aantal zaken niet meer zelf kan oppakken en dus met de partners moet doen. "We kijken ook hoe de opvang van verwarde personen in de regio beter geregeld kan worden. De quick responder is er overigens alleen vooral voor mensen met hartklachten en daar zorgt de brandweer voor. Wel is er een opvang in Leiden geregeld, maar de gemeenten samen moeten nog een vervoersmodel vinden. Goed nieuws in het plan is dat we uitbreiding van agenten krijgen, het slechte nieuws is dat het nog wel even zal duren in verband met de werving en de selectie. Als het gaat over wat voor soort wijkagenten we willen hebben, kan ik me voorstellen dat dit ook betreft voor wat er op internet gebeurt. Verder blijft het onveiligheidsgevoel groot, iets waar we maar moeilijk grip op krijgen. In de begroting staat overigens dat Lisse extra BOA's wil inzetten. Maar daar moet ook de gemeenteraad goedkeuring aan geven."

Veldhoven merkte op dat de politie af wil van het vervoer van verwarde personen. "Is dat een taak voor de gemeente? Dan krijgen wij de rekening ervoor." De burgemeester zei daarover dat men wel wil dat er meer politie op straat blijft, maar nog uitgezocht moet worden hoe het zit met het financiële dilemma.

Politiechef John Oppelaar vertelde tijdens de vergadering over de formatie dat je fysieke agenten in de wijk hebt en hbo-geschoolde wijkagenten. In de Bollenstreek zijn zeven wijkagenten en een daarboven; dat wordt opgewaardeerd naar elf. Maar dit is niet direct geregeld. "De norm van één wijkagent op de 5.000 inwoners wordt vooralsnog in Lisse niet gehaald. Maar we komen er wel steeds dichter bij in de buurt. Als we daarvan drie wijkagenten maken, hebben we minder mensen om zaken aan te pakken. Dus we wachten op uitbreiding van de capaciteit. We kunnen niet alle ballen tegelijk in de lucht houden, maar in samenwerking met onder andere de gemeenten zullen we oplossingen vinden."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>