Logo lissernieuws.nl
De bewuste column van wethouder Adri de Roon.
De bewuste column van wethouder Adri de Roon. (Foto: website gemeente Lisse)

Gemeentecolumn roept vragen op bij CDA-fractie Lisse

  Politiek

Lisse - Wethouder De Roon had op 4 juli een column in het LisserNieuws. Daarin komt het beeld naar voren dat de gemeenteraad te veel controlerend en te weinig kaderstellend is. Er moet volgens De Roon meer werk gemaakt worden van de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad.

De CDA-fractie stelt daarop: "Daar deze column geschreven is in zijn rol als wethouder van de gemeente, dient de inhoud hiervan beoordeeld te worden als standpunt van een collegelid (en daarmee het college) over het functioneren van de gemeenteraad. Los van de vraag of wij ons herkennen in dit door de wethouder geschetste beeld hebben wij de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:
 
1.    Wordt het waardeoordeel / de mening van de wethouder gedeeld door de overige collegeleden, derhalve is hier sprake van een college oordeel? Indien dit niet het geval is graag per collegelid hun mening over het in de column verwoorde oordeel over het functioneren van de gemeenteraad.

2.    Waarom is er voor gekozen om op deze wijze een oordeel te geven over het functioneren van de gemeenteraad en is er niet voor gekozen dit door middel van een notitie voor te leggen aan de gemeenteraad, om zodoende in een open debat kaderstellend over het functioneren van de gemeenteraad van gedachte te wisselen?

3.    Kan concreet worden aangegeven op welke momenten naar de mening van de wethouder door raadsleden zich te veel is uitgeleefd in de controlerende taak van de gemeenteraad? Waarom zijn die momenten niet aangegrepen om dit direct met de raad te delen en is er nu voor gekozen dit door middel van de column te doen? In dit kader zouden wij ook graag verwijzen naar een opmerking, volgens de media, van de kabinetsinformateur Tjeenk Willink in een bijlage bij zijn laatste verslag aan de Tweede Kamer waarin hij vraagt meer aandacht te besteden aan uitvoering (daarmee de controle) van het bestaande beleid. In zijn ogen krijgt dit te weinig aandacht in de dagelijkse politiek. 

4.    Bij het kader stellen wordt de indruk gewekt dat hierbij alleen vooruitgekeken moet worden. Kent de wethouder de wetten van de cybernetica als middel om bestaand beleid bij te stellen? Hierbij wordt eerst de uitvoering van het bestaande beleid geanalyseerd op grond waarvan de beleidsdoelen bijgesteld worden en vervolgens het bestaande beleid aangepast wordt. Graag een toelichting op de mening dat er voor kaderstelling vooruitgekeken moet worden zonder kennis te nemen van de ervaringen uit het lopende beleid. Ook graag een antwoord op de vraag wat het nut van kaderstelling is indien er geen controle op de uitvoering en realisatie van de gestelde kaders is? Wordt kaderstelling dan niet erg vrijblijvend?

5.    Er wordt een krachtig pleidooi gehouden voor een meer volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad, waarbij democratische vernieuwingen steviger impulsen verdienen. Hoe wordt dit gezien en op welke wijze c.q. welke voorstellen doet het college aan de huidige en toekomstige gemeenteraad om dit te faciliteren en te bereiken?

Wie de column van wethouder De Roon nog wil nalezen, kan dat hier doen. 


 

reageer als eerste
Meer berichten