Economie versterken, aantrekkelijk wonen behouden | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Wethouders Bas Brekelmans, Cees Ruigrok, Henri de Jong, Jeroen Verheijen en Pieter-Jan Barnhoorn.
Wethouders Bas Brekelmans, Cees Ruigrok, Henri de Jong, Jeroen Verheijen en Pieter-Jan Barnhoorn. (Foto: Nico Kuyt)

Economie versterken, aantrekkelijk wonen behouden

  Politiek

ECONOMIE • Colleges van B&W van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk hebben 26 september gelijktijdig het Uitvoeringsprogramma voor de Economische Agenda voor de Duin- en Bollenstreek vastgesteld.

Door Jos Draijer

Dit programma met elf 'business cases' (uitgewerkte plannen) inclusief een financiële paragraaf wordt aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd ter goedkeuring. In raadsvergaderingen van oktober en november zullen de vijf gemeenteraden zich buigen over dit voorstel. De gemeente Katwijk neemt een afwijkende positie in. Zij doen wel mee in dit proces maar wenst haar 'eigen ritme van besluitvorming te bepalen'. Zij kijken namelijk ook met een schuin oog naar de Leidse regio.

Daags na de besluitvorming in de colleges gingen de wethouders Economische Zaken van de vijf betrokken gemeenten in een gesprek met de regionale pers om een toelichting gegeven op het uitvoeringsprogramma. Dit programma is een concretisering van de eerder vastgestelde Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Daarin werd de ambitie uitgesproken de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren met behoud van de aantrekkelijkheid van het wonen in deze streek. Overleg in tien projectgroepen met partners in het bedrijfsleven, onderwijs en overheid heeft geleid tot elf business cases, waarin doelen, activiteiten, middelen, organisatie en financiering zijn opgenomen om de ambitie waar te maken. Deze 'business cases" worden ingedeeld in vier categorieën: toerisme (bollenattractie, waterrecreatie, welzijn), tuinbouw (Greenport, onderzoek), techniek (innovatie, robots, ruimtevaart), en gezondheid (voeding, gastronomie, sport, recreatie).

De financiering van de uitvoering van deze business cases zal moeten komen uit publieke en private middelen. Voor de deelnemende gemeenten samen is deze financiering begroot op 5.724.000 euro voor de periode van vier jaar (2018 tot en met 2021). Op grond van de overeengekomen verdeelsleutel betekent dit voor Hillegom 705.716,63 euro (176.429 euro per jaar) en voor Lisse 746.904,78 euro (186.726 euro per jaar). Overige (mede)financiering moet komen van investeringen vanuit het bedrijfsleven. Over eventuele andere (mede)financiering zoals bijvoorbeeld de Provincie Zuid-Holland is op dit moment nog niets bekend.

Wethouder Cees Ruigrok (Lisse) gaf in zijn toelichting aan dat bij de uitvoering van het programma ook vooral de verbinding van activiteiten gezocht moet worden waardoor er meerwaarde wordt gecreëerd. Het stimuleren van jaarrond activiteiten zoals een bollenmarkt in het centrum van Lisse en ruimere exploitatie van Keukenhof kunnen bijdragen aan verhoging van bedrijvigheid. Wethouder Jeroen Verheyen (Hillegom) onderstreepte het belang van de deelname uit het bedrijfsleven. Daarbij noemde hij voorbeelden zoals het opzetten van Ondernemershuis en investeren in een betere wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In alle gevallen geldt dat rekening moet worden gehouden met bestaande regionale samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten en de nodige samenhang tussen de afzonderlijke gemeentelijke Omgevingsvisies die op dit moment door de gemeenten worden voorbereid danwel opgesteld. Meer info: www.eabd.nu


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>